Thẩm định cải cách hành chính tại huyện Lộc Hà

Chiều ngày 07/12/2020 Đoàn thẩm định cải cách hành chính tỉnh gồm 9 đồng chí đại diện các sở, ngành do đồng chí Trần Đình Trung - PGĐ Sở Nội vụ làm tổ trưởng đã tiến hành thẩm định cải cách hành chính tại huyện Lộc Hà. Đoàn phân làm 6 nhóm thẩm định trên 8 lĩnh vực.

Đánh giá các chỉ số hoạt động trong năm, đồng chí Trần Đình Trung - PGĐ Sở Nội vụ nhấn mạnh: Năm 2020, công tác cải cách hành chính tại huyện Lộc Hà có sự chuyển biến mạnh mẽ. Công tác chỉ đạo điều hành kịp thời, sâu sát và hiệu quả. Lãnh đạo huyện điều hành, thực hiện đạt gần 100% việc tỉnh giao. Điểm nổi bật nhất là chỉ số thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ phát sinh hồ sơ DVC trực tuyến mức độ 3,4. Cổng Thông tin điện tử huyện có nhiều đổi mới, công khai minh bạch cơ bản đầy đủ các thông tin quan trọng phục vụ nhu cầu truy cập của nhân dân. Đội ngũ cán bộ, công chức ứng dụng CNTT, các phần mềm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thông suốt từ huyện đến xã. Kết quả tổng quan trên 8 lĩnh vực, huyện Lộc Hà thực hiện đạt tỷ lệ hơn 90%.

Để các chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đạt tỷ lệ 100%, đảm bảo sự hài lòng của người dân, đồng chí PGĐ đề nghị: Tập trung xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch năm 2021; triển khai sắp xếp các phòng ban theo Nghị định 108 của Chính phủ, đẩy mạnh chế độ tự chủ; quan tâm các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là khâu đánh giá, sử dụng, công tác quản lý; đặc biệt chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tin học hoá, ứng dụng CNTT, bố trí cán bộ chuyên môn cho phòng quản lý; tập trung cao cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phương Loan                       

 

 

 

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN