Lộc Hà tập huấn tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Sáng ngày 12/3/2021, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện Lộc Hà đã tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

 

 

ảnh: Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Trong thời gian 01 ngày, 02 lớp tập huấn gồm 90 thành viên là kế toán của các đơn vị sự hành chính sự nghiệp (trong đó có các tổ chức Hiệp hội) sẽ được thông tin các nội dung: Triển khai Quyết định số 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và thông qua quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh; triển khai kế hoạch Tổng điều tra của Ban chỉ đạo huyện.

 

 

ảnh: Ông Phạm Quốc Khánh –Trưởng Phòng Nội vụ huyện Lộc Hà phát biểu khai mạc lớp tập huấn

 

Đồng thời triển khai tập huấn các nghiệp vụ điều tra như: Quy trình, nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu cá thể, chọn mẫu cá thể; phương pháp thu thập thông tin phiếu tôn giáo; phần mềm thu thập thông tin; giới thiệu trang web điều hành tác nghiệp và thực hành phần mềm tôn giáo; quy trình thu thập thông tin, quy trình chọn mẫu đối với doanh nghiệp, HTX; quy trình, nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu sự nghiệp, phiếu hiệp hội, tổ chức phi chính phủ…

 

 

ảnh: Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

 

Nhằm thu thập thông tin cơ bản , Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển KT – XH của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển KT - XH của Đảng và Nhà nước. Tổng điều tra sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn; Kết quả sơ bộ tổng điều tra được công bố vào tháng 12.2021.

 

                                     Anh Tâm

 

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN