Khai giảng lớp trung cấp lí luận chính trị - hành chính khóa 172 hệ không tập trung

Trường Chính trị Trần Phú vừa phối hợp với Huyện ủy Lộc Hà tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính khóa 172 hệ không tập trung bằng hình thức trực tuyến cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn và cán bộ quản lí, chuyên viên các ban ngành trong toàn huyện.

 Tham dự 2 đầu cầu có Tiến sĩ Nguyễn Trọng Tứ - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú và đồng chí Nguyễn Thế Hoàn - Bí thư Huyện ủy Lộc Hà cùng đại diện các khoa phòng trường Chính trị Trần Phú; ban xây dựng Đảng, UBKT, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy và 76 học viên đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương trong toàn huyện.

Khóa học sẽ triển khai trong thời gian 18 tháng trải qua 18 kì theo  hình thức vừa học vừa làm, (mỗi tháng học 1 tuần) với 7 phần học là: Các vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề về Đảng Cộng sản, nhà nước, pháp luật, chủ nghĩa xã hội; Khoa học hành chính; Quan điểm đường lối, chính sách của Đảng về Kinh tế, văn hóa, đối ngoại; Kỹ năng lãnh đạo quản lí và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; Quốc phòng an ninh và tình hình nhiệm vụ tại địa phương. Trong quá trình học, học viên sẽ được tham gia nghiên cứu thực tế, làm bài kiểm tra tình huống các học phần, viết tiểu luận tốt nghiệp.

Tại buổi lễ khai giảng, tiến sĩ Nguyễn Trọng Tứ  đã thay mặt ban giám hiệu nhà trường quán triệt tinh thần học tập cho các học viên. Đồng chí mong muốn các học viên sắp xếp, bố trí thời gian hợp lí để tham gia đầy đủ các buổi học, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương tạo điều kiện thuận lợi để các học viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

                                                            Hồng Lam                     

 

 

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN