à THẠCH MỸ TIẾP TỤC PHÁT ĐỘNG NHÂN DÂN RA QUÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thc hin ch đạo ca bn ch đạo xây dng NTM xã Thch M v t chc đợt cao đim ra quân xây dng NTM, sáng Ngày 14/8/2021 đồng lot các thôn trên địa bàn xã Thch M phát động toàn th nhân dân ra quân xây dng NTM, sau 01 ngày ra quân đã huy động được hơn 700 người tham gia. Các thôn đã tiến hành đổ bê tông m rng đường, l đường; làm mt bng các tuyến đường, no vét trên 400m kênh mương, ct ta hàng rào xanh ti các nhà văn hoá và tuyến đường trong thôn...

 

 

Ban ch đạo xây dng NTM xã biu dương và ghi nhn kết qu trong ngày ra quân ca các đơn v thôn. Nhìn chung, trong ngày ra quân các đơn v đã huy động được đông đủ các tng lp nhân dân tham gia thc hin, do đó đã to được khí thế sôi ni, to được s đồng thun và hưởng ng cao ca người dân, góp phn đẩy mnh phong trào thi đua xây dng nông thôn mi trên địa bàn toàn xã trong nhng ngày tiếp theo.

 

 

                                                                                                                    Võ Hải

 TIN TỨC LIÊN QUAN