Tiếp nhận ủng hộ bằng những suất cơm ấm áp nghĩa tình từ các nhà hảo tâm tài trợ

Nhm động viên, chia s mt phn khó khăn vi nhng công dân đang cách ly tp trung và cán b đang làm nhim v trc cht ti khu cách ly tp trung trường Tiu hc Thch M, trong 2 ngày qua (12,13/8/2021) Khu cách ly đã tiếp nhn được ng h t nhóm thin nguyn " Vòng tay nhân ái Lc Hà" 189 sut cơm, 11 thùng sa tr giá 9 triu đồng, Đoàn công tác huyn y ch đạo xã Thch M và t đại biu HĐND bu ti Thch M_ Bình An, h tr 61 sut cơm, tr giá 2,5 triu đồng; tiếp nhn t gia đình a Phan bá Hoàng, a Nghĩa thôn Tây Giang xã Thch M 61 sut ăn sáng tr giá 800 ngàn đồng; và s h tr ca con em xã Thch M đang công tác ti Huyn y- HĐND – UBND- UBMTTQ huyn Lc Hà 61 sut cơm tr giá 2,5 triu đồng. Trong nhng ngày tiếp theo Mt trn t quc và các đoàn th xã tiếp tc kêu gi và tiếp nhn nhng sut cơm ý nghĩa t Ban công tác mt trn các thôn, các chi hi, cá nhân, t chc trên địa bàn để gi ti nhng cán b và người dân trong khu cách ly.

Đây là nhng tm lòng, nghĩa c cao đẹp,nhm phát huy truyn thng đoàn kết, tương thân tương ái, chia s nhng khó khăn đến cán b đang thc hin nhim v chng dch nơi tuyến đầu, cũng như người dân hin đang thc hin cách ly y tế, th hin tinh thn trách nhim vi cng đồng xã hi, chung sc cùng vi Đảng, Chính quyn xã Thch M trong công tác phòng chng dch bnh Covid – 19.

 

 

 

                                                                   Võ Hải

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN