Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 34 Năm 2021

1. Các phương án giải quyết tình trạng thừa giáo viên phổ thông

Đây là nội dung tại Công văn 3397/BGDĐT-NGCBQLGD về giải quyết tình trạng thừa giáo viên (GV) các cấp học phổ thông.

Theo đó, đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Rà soát số lượng và cơ cấu GV ở tất cả các cấp học, môn học và xác định cụ thể số lượng, cơ cấu, độ tuổi của GV dư thừa ở từng trường, từng cấp học, môn học.

- Xây dựng phương án giải quyết phù hợp với từng đối tượng GV theo nhiều phương án như:

+ Điều chuyển GV từ nơi thừa sang nơi thiếu (ưu tiên theo thứ tự cùng cấp học, môn học; cùng xã, cùng huyện, trong tỉnh);

+ GV còn độ tuổi công tác, có năng lực và nguyện vọng phù hợp với nhu cầu thì tổ chức đặt hàng các cơ sở đào tạo GV đào tạo văn bằng hai để đủ điều kiện dạy các môn học còn thiếu, môn học tích hợp;

+ GV do sức khỏe, độ tuổi hoặc do nguyên nhân khác không bảo đảm yêu cầu giảng dạy thì xem xét điều chuyển vị trí việc làm từ GV sang nhân viên trường học hoặc bố trí nghỉ hưu sớm theo quy định.

Xem thêm tại Công văn 3397/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 11/8/2021.

2. Tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do Covid-19

Ngày 17/8/2021, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 3508/BGDĐT-GDTrH về tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19

Theo đó, đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở GDĐT và các trường học thực hiện các nội dung đơn cử như:

- Tiếp nhận, tạo điều kiện cho HS có nguyện vọng vào học tập tại trường học nơi HS cư trú trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường;

- Phối hợp với các địa phương, nhà trường nơi HS có nguyện vọng chuyển đi và chuyển đến để tiếp nhận và bố trí, xếp lớp cho HS học tập theo đúng đối tượng;

- Xác nhận kết quả rèn luyện và học tập của HS được tiếp nhận để HS quay trở lại trường cũ học tập sau thời gian phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm chính xác, công bằng, minh bạch, đúng quy định;…

Xem thêm tại Công văn 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2021.

3. Các trường hợp miễn phí sử dụng đường bộ từ 01/10/2021

Ngày 12/8/2021, Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 70/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Theo đó, miễn phí sử dụng đường bộ đối với người nộp phí cho các phương tiện đơn cử sau:

- Xe cứu thương, xe chữa cháy;

- Xe chuyên dùng của các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức của công an nhân dân gồm:

+ Xe ô tô cảnh sát 113 có in dòng chữ: "CẢNH SÁT 113" ở hai bên thân xe;

+ Xe ô tô cảnh sát cơ động có in dòng chữ "CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG" ở hai bên thân xe;

+ Xe ô tô đặc chủng: xe thông tin vệ tinh, xe chống đạn, xe phòng chống khủng bố, chống bạo loạn và các xe ô tô đặc chủng khác của Bộ Công an (quy định mới bổ sung);…

Thông tư 70/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/10/2021.

4. Tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA đối với UBND cấp tỉnh

Nghị định 79/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Theo đó, tỷ lệ cho vay lại đối với UBND cấp tỉnh như sau:

- Địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ:

+ 70% trở lên, tỷ lệ cho vay lại là 10% vốn vay ODA, vay ưu đãi;

+ Từ 50% đến dưới 70%, tỷ lệ cho vay lại là 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi;

+ Dưới 50%, tỷ lệ cho vay lại là 50% vốn vay ODA, vay ưu đãi.

- Địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương (trừ TP.Hà Nội, TP.HCM), tỷ lệ cho vay lại là 70% vốn vay ODA, vay ưu đãi;

- TP.Hà Nội và TP.HCM: tỷ lệ cho vay lại là 100% vốn vay ODA, vay ưu đãi;…

Nghị định 79/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/10/2021.

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN