Xã Thạch Châu tổ chức ra quân vệ sinh môi trường vào các ngày 08,18,28 hàng tháng

                                                                                        Phan Bích

 TIN TỨC LIÊN QUAN