Xã Thạch Châu tổ chức ra quân vệ sinh môi trường vào các ngày 08,18,28 hàng tháng

Vấn đề môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, nó đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và nhiều hệ lụy khác mà con người phải gánh chịu. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người dân.

Thường trực Đảng ủy, UBND xã Thạch Châu đã tổ chức lồng nghép vào nhiều hội nghị nhằm tăng cường chất lượng trong công tác tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo thói quen cho nhân dân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, phân loại và thu gom rác thải đúng theo quy định. Duy trì điều độ, vào các ngày 08,18 và 28 hàng tháng tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường trên phạm vi 11/11 địa bàn khu dân cư. Góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường. Phong trào được toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn tham gia hưởng ứng tích cự, tạo nên một nét đẹp trong văn hóa làng xã Thạch Châu.

Một số hình ảnh của 11/11 đơn vị thôn trong ngày ra quân vệ sinh môi trường 28/8/2021:

 

                                                                                        Phan Bích

 TIN TỨC LIÊN QUAN