xã Phù Lưu tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu 2021.

Xã Phù Lưu phấn đấu, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu năm 2021.

Hình ảnh bà con nhân dân đang thu hoạch lúa hè thu.

Hiện nay xã Phù Lưu ( Lộc Hà)đáng tập trung một số diện tích thuộc trà lúa hè thu chạy lụt ở nhìn chung việc thu hoạch trên địa bàn mới đạt thu hoạch với diện tích khoảng hơn 20 ha.

Đây là những vùng cơ cấu bộ giống ngắn ngày như: BT09, HN6, lai thơm 6, TH3-3, TH3-5. HP3… với thời gian sinh trưởng 85 - 95 ngày. Theo thống kê, toàn xã có khoảng 60% diện tích lúa hè thu cơ cấu các loại giống này. Những ngày tới, các diện tích chín và thu hoạch sẽ còn mở rộng và đảm bảo cho công tác đảy nhanh tiến độ, nếu thời tiết thuận lợi cơ bản sẽ thu hoạch gọn các điện tích đã chín tại một ssos đơn vị như Thanh Mỹ, Thanh Ngọc, Bắc Sơn, Thái Hòa….. ,dự kiến, thời gian thu hoạch rộ vụ lúa hè thu toàn tỉnh vào khoảng từ ngày 8 - 14/9/2021.

Theo ngành chuyên môn, do tổng lượng mưa trên địa bàn Hà Tĩnh đến nay mới chỉ đạt từ 900 - 1.100 mm trong khi tổng lượng mưa bình quân hàng năm khoảng 2.800 - 3.000 mm, vì thế, có thể xuất hiện nguy cơ mưa lũ làm ảnh hưởng đến thu hoạch lúa hè thu, vì xã Phù Lưu đang tân dụng thời tiết kho ráo cung bà con sản xuất nông nghiệp khẩn trưởng thu hoạch, với phương châm của vụ hè thu " Xanh nhà hơn già đồng".

Bà con nhân dân xã Phù Lưu, Lộc Hà đảng tập trung thu hoạch lúa hè thu..

Mặt khác, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một số tỉnh, thành phố và một số địa phương trong tỉnh đang cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg, vì vậy, việc luân chuyển máy gặt sẽ gặp khó khăn, khả năng làm ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch lúa hè thu.

Để chủ động trong việc thu hoạch, UBND xã khuyến cáo các đơn vị thôn tập trung chỉ đạo rà soát lại số lượng, điều tiết máy gặt ở các đơn vị này sang đơn vị khác, tránh trường hợp tranh dành dẫn đến chậm tiến độ. để tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa hè thu với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", phấn đấu cơ bản thu hoạch xong trước 15/9/2021.

Trên tinh thần đó, UBND xã đã triển khai họp, và quán triệt các đơn vị và chủ máy gặt đập liên hoàn cam kết thực hiện một số nội dung liên quan đến thu hoạch lúa hè thu. Trước tình đảm bảo thu hoạch vụ hè thu UBND huyện Lộc Hà, Phong nông nghiêp PTNT, TT ưngd dụng khoa học và bảo vệ cây trồng huyện đã có văn bản chỉ đạo và yêu cầu, các địa phương chỉ đạo bà con trên địa bàn quyết liệt, tập trung thu hoạch sớm lúa vụ hè thu, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/9. Cùng đó, các địa phương tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ khi có người đưa máy gặt từ ngoại huyện, ngoại tỉnh vào địa bàn. Các chủ máy, người phụ máy phải đảm bảo đầy đủ quy định phòng, chống dịch COVID-19; các địa phương phải có cam kết giữa chủ máy với các hộ dân về các nội dung: giá cả, diện tích, thời gian thu hoạch; yêu cầu giá gặt mỗi sào từ 120-130 ngàn đồng.

Cùng với các nội dung trên,UBND huyện cũng yêu cầu các địa phương lên kế hoạch trong việc liện kết các cá nhân, tổ chức thu mua lúa tươi, và nhu cầu người dân cần bán để tháo gở kịp thời cho các hộ sản xuất nông nghiệp, nhằm đảm bảo vụ lúa hè thu thắng lợi./

Tin bài: Phan Văn Quân.

Văn hóa xã

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN