Công điện số 05/CĐ-PCTT của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Lộc Hà ngày 08/9/2021.

UBND HUYỆN LỘC HÀ

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ

TÌM KIẾM CỨU NẠN HUYỆN

 

 
 
 

 


Số:  05 /CĐ-PCTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


Lộc Hà, ngày  08  tháng  9  năm 2021

 

CÔNG ĐIỆN

V/v chủ động ứng phó thiên tai, trong bối cảnh dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp và ứng phó bão CONSON, mưa lớn

 
 

TRƯỞNG BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN HUYỆN, điện:

 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;

- Trưởng các Tiểu ban Phòng chống thiên tai và TKCN huyện;

- Đồn Biên phòng Cửa Sót;

- Ban Quản lý các Cảng cá Hà Tĩnh;

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông Lộc Hà;

- Ban Qản lý đầu tư và xây dựng cơ bản huyện;

- Giám đốc các Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh.

                            

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, Hồi 01 giờ ngày 08/9/2021, vị trí tâm bão ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 01 giờ ngày 09/9/2021, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Thực hiện Văn bản số 5832/UBND-NL1 ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc chủ động ứng phó thiên tai, trong bối cảnh dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp; Công điện số 05/CĐ-PCTT ngày 07/9/2021 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (PCTT&TKCN). Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

 1. Triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản 5832/UBND-NL1 ngày 06/9/2021 về việc chủ động ứng phó thiên tai, trong bối cảnh dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp và Công điện số 05/CĐ-PCTT ngày 07/9/2021 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (có gửi kèm các văn bản).

2. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo về bão; thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho phương tiện và cho người trên các tàu thuyền vận tải, tàu thuyền đánh cá vãng lai.

3. Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão thường xuyên giữ thông tin liên lạc với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra hướng dẫn neo đậu và đảm bảo an ninh trật tự tại các khu neo đậu tàu thuyền trên địa bàn và tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi trong thời gian này.

4. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Hè thu với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" và có phương án bảo vệ diện tích còn lại ở vùng thấp trũng chưa thể thu hoạch, giảm thiểu thiệt hại do bão và mưa lớn gây ra trong những ngày gần đây; Tăng cường kiểm tra các công trình tiêu, thoát lũ, nhất là các cống tiêu trên tuyến đê Tả Nghèn, Cống Cầu Trù, Đập Bùi, Liên Châu, Bời Lời, Bình Định,... để chủ động tiêu thoát nước chống ngập úng, nhất là đối với diện tích lúa Hè thu chưa thu hoạch và các vùng dân cư thấp trũng.

5. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất để có phương án xử lý kịp thời.

Đặc biệt, UBND các xã Thịnh Lộc, Hồng Lộc, Tân Lộc và thị trấn Lộc Hà khuyến cáo các phật tử, sư trụ trì các nhà chùa không ở lại chùa khi mưa lớn xảy ra, chỉ đạo các chủ mỏ không cho người lao động sản xuất trong thời gian này và di chuyển máy móc đến nơi an toàn.

6. Chủ động phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh trong quá trình điều tiết cống Bara Đò Điệm hợp lý nhằm giảm thiểu thiệt hại về sản xuất và nuôi trồng thủy sản vùng hạ lưu; chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên sông, ven biển, không để người ở lại chòi canh, lồng bè khi bị ảnh hưởng của bão và mưa lớn xảy ra. Triển khai các phương án đảm bảo an toàn các công trình đê điều đang thi công dỡ dang.

7. Ban Quản lý đầu tư và xây dựng huyện, Chủ đầu tư các dự án trên địa bàn: Chủ động kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các công trình đang thi công dỡ dang; chủ động các phương án PCTT đảm bảo tài sản của Nhà nước và nhân dân, đặc biệt đối với các dự án sữa, chữa, nâng cấp đê điều đang thi công tại các xã Hộ Độ, Mai Phụ, Thạch Châu, Phù Lưu và Thịnh Lộc.

8. Các phòng, ngành, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo triển khai các Phương án sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

9. Yêu cầu các Đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác PCTT&TKCN tại các xã, thị trấn theo Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND huyện Lộc Hà trực tiếp các địa phương, chủ động nắm bắt tình hình tại địa bàn phụ trách, đặc biệt là công tác thu hoạch lúa Hè thu của nhân dân, báo cáo kịp thời về Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) các tình huống xảy ra để kịp thời tham mưu xử lý.

10. Duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống trên xảy ra; Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện (qua Văn phòng Thường trực, Email: phongnongnghiep.lh@gmail.com) để tổng hợp, chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

  - Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;

  - TTr Huyện ủy, HĐND huyện;        (Báo cáo)

  - Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

  - Văn phòng BCH PCTT&TKCN huyện;

- Trưởng đoàn Kiểm tra, chỉ đạo

 công tác PCTT&TKCN của UBND huyện;

- Lưu: VT, PCTT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Nguyễn  Văn  An

 

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN