Bỏ danh hiệu học sinh tiên tiến đối với bậc THCS và THPT

Đây là quy định mới tại Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GD&ĐT về quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông .

Cụ thể, theo Thông tư 22, cuối năm học , học sinh được khen thưởng như sau:

- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Xuất sắc" đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt, kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt và có ít nhất 06 (sáu) môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn đạt từ 9,0 điểm trở lên.

- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Giỏi" đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt.

Như vậy, theo quy định mới sẽ không còn danh hiệu học sinh tiên tiến như năm học trước được quy định tại Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT (sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT):

Điều 18. Xét công nhận danh hiệu học sinh

1. Công nhận đạt danh hiệu học sinh giỏi học kì hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực loại giỏi.

2. Công nhận đạt danh hiệu học sinh tiên tiến học kì hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên và học lực từ loại khá trở lên.

3. Học sinh đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện được Hiệu trưởng tặng giấy khen.

Nguồn thư viện pháp luật

 

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN