Công điện số 13/UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão CONSON.

 TIN TỨC LIÊN QUAN