Lộc Hà: Tập huấn rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ sản xuất nông , lâm, diêm, ngư nghiệp giai đoạn 2022-2025

     Huyện Lộc Hà vừa tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông, lâm, diêm, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Việt Cường - Phó chủ tịch UBND huyện cùng đại diện các phòng ban liên quan cấp huyện, lãnh đạo UBND, cán bộ công chức làm công tác lao động TBXH các xã và thôn trưởng  các thôn thuộc 2 đơn vị là xã Thạch Châu và thị trấn Lộc Hà đã tham dự.

        Đây là lớp tập huấn đầu tiên trong tổng số 5 lớp sẽ triển khai trong toàn huyện nhằm đảm bảo an toàn cho các đại biểu trong phòng chống dịch Covid-19.   

        Tại hội nghị, các đại biểu được nghe cán bộ phòng Lao động TB&XH huyện thông qua kế hoạch tổ chức tổng điều tra rà soát bao gồm đối tượng, phạm vi, phương pháp rà roát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều đã áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và các hộ làm nông, lâm, diêm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

            Các đại biểu cũng được nghe quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác điều tra, rà roát, nghiệp vụ thu thập thông tin đảm bảo đúng đối tượng khách quan, minh bạch.  Đây cũng là điều kiện để đội ngũ điều tra viên được học tập, trao đổi những kinh nghiệm trong quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn.  

            Hội nghị tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách và cơ sở xác định, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông, lâm, diêm, ngư nghiệp có mức sống trung bình thật chính xác làm cơ sở thực hiện các chế độ chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cho giai đoạn 2022-2025, qua đó, làm căn cứ thực hiện các chính sách hỗ trợ BHYT theo quy định của Luật BHYT.  

                                                                              Hồng Lam

 TIN TỨC LIÊN QUAN