Toàn xã Thạch Châu đồng loạt ra quân các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại 11/11 đơn vị thôn.

Toàn xã Thạch Châu đồng loạt ra quân các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại 11/11 đơn vị thôn.

Để chuẩn bị tốt cho công tác kiểm tra của Văn phòng Nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh vào cuối tháng 9/2021. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thạch Châu đã phát động đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn toàn xã từ ngày 18/9 đến 30/9/2021.

Trên nền tảng những kết quả đã có, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã tiếp tục thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân, các mạnh thường quân, các doanh nghiệp trong và ngoài xã, tập trung và tranh thủ huy động mọi nội lực, đề xuất với các ngành cấp trên luôn quan tâm hướng dẫn hỗ trợ và cố gắng hết sức phát huy vai trò chủ thể của mỗi người dân tham gia vào quá trình xây dựng xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu. Hiện nay, qua rà soát, xã đạt 20/20 tiêu chí. Có 7/11 khu dân cư đã được công nhận khu dân cư kiểu mẫu.

Đặc biệt, trong thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành, Ban chỉ đạo xã đã chỉ đạo theo dõi và triển khai các họp hàng tuần, tháng, quý, phân công các thành viên phụ trách công tác báo cáo kết quả thực hiện của từng tiêu chí để nêu rõ mặt thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện để nhằm đề ra các giải pháp khả thi nhất. Đối với các chỉ tiêu, tiêu chí đạt thì tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất hoạt động của từng tiêu chí, phân tích đánh giá sát từng tiêu chí xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của từng ngành, từng đoàn thể cùng chung tay vào cuộc.

                                                                Phan Bích

 

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN