Mặt trận Tổ quốc huyện Lộc Hà: Trao 23 con Bò giống sinh sản cho các hộ nghèo và cận nghèo

Nhằm giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lộc Hà vừa tổ chức đợt trao tặng bò giống tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn trong toàn huyện.

            Trong dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã trao 23 con Bò giống sinh sản cho 23 hộ gia đình nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn với tổng số tiền là 345 triệu đồng.

Mỗi gia đình được hỗ trợ 15 triệu đồng để lựa chọn mua một con bò giống sinh sản theo yêu cầu của gia đình và có trách nhiệm chăm sóc cho con bò sinh sản. Sau khi bò mẹ sinh sản, con bê con đầu tiên gia đình sẽ hỗ trợ cho hộ nghèo khác, gia đình tiếp tục nuôi dưỡng bò mẹ sinh sản để tạo sinh kế cho gia đình. Đây là hoạt động thiết thực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện nhằm giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên phát triển kinh tế, dần thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

                                                                                    Hồng Lam                      

 

 

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN