Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 3922
Trong tháng: 29093
Tổng số lượt truy cập: 3282655

Danh bạ điện tử Danh bạ điện tử

DANH SÁCH TÀI KHOẢN CỦA UBND HUYỆN LỘC HÀ

TRÊN HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ MAIL.HATINH.GOV.VN

 

 

TT

Họ và Tên

Tài khoản

1

Lê Trung Phước

Phuoclt.lh@hatinh.gov.vn

2

Phan Văn Nhàn

Nhanpv.lh@hatinh.gov.vn

3

Lê Quang Huệ

Huelq.lh@hatinh.gov.vn

4

Đặng Xuân Tùng

Tungdx.lh@hatinh.gov.vn

5

Văn Thành Đô

Dovt.lh@hatinh.gov.vn

6

Nguyễn Khắc Mão

Maonk.lh@hatinh.gov.vn

7

Đào Thị Thanh Tình

Tinhdtt.lh@hatinh.gov.vn

8

Hoàng Thị Trà Giang

Gianghtt.lh@hatinh.gov.vn

9

Nguyễn Duy Quang

Quangnd.lh@hatinh.gov.vn

10

Lê Thị Thu Hà

Haltt.lh@hatinh.gov.vn

11

Nguyễn Việt Cường

Cuongnv.lh@hatinh.gov.vn

12

Lê Thị Thu Hà

Haltt.lh@hatinh.gov.vn

13

Nguyễn Hữu Tuấn

Tuannh.lh@hatinh.gov.vn

14

Phan Anh Tuấn

Tuanpa.lh@hatinh.gov.vn

15

Đặng Thị Vinh

Vinhdt.lh@hatinh.gov.vn

16

Lê Thị Yến

Yenlt.lh@hatinh.gov.vn

17

Phạm Quốc Khánh

Khanhpq.lh@hatinh.gov.vn

18

Nguyễn Công Tùng Lâm

Lamnct.lh@hatinh.gov.vn

19

Dương Đức Toàn

Toandd.lh@hatinh.gov.vn

20

Lê Thị Phương

Phuonglt.lh@hatinh.gov.vn

21

Phan Trọng Thiện

Thienpt.lh@hatinh.gov.vn

22

Nguyễn Thị Minh

Minhnt.lh@hatinh.gov.vn

23

Vũ Mạnh Hà

Havm.lh@hatinh.gov.vn

24

Nguyễn Đức Dũng

Dungnd.lh@hatinh.gov.vn

25

Lê Hồng Cơ

Colh.lh@hatinh.gov.vn

26

Kiều Vĩnh An

Ankv.lh@hatinh.gov.vn

27

Nguyê

Hoanht.lh@hatinh.gov.vn

28

Ngô Đức Duẩn

Duannd.lh@hatinh.gov.vn

29

Lê Văn Thủy

Thuylv.lh@hatinh.gov.vn

30

Nguyễn Hoàn

Hoann.lh@hatinh.gov.vn

31

Nguyễn Mạnh Tuấn

Tuannm.lh@hatinh.gov.vn

32

Phạm Quỳnh Lê

Lepq.lh@hatinh.gov.vn

33

Nguyễn Văn Đức

Ducnv.lh@hatinh.gov.vn

34

Lê Thị Hạnh

Hanhlt.lh@hatinh.gov.vn

35

Đặng Văn Hiển

Hiendv.lh@hatinh.gov.vn

36

Trần Văn Nghĩa

Nghiatv.lh@hatinh.gov.vn

37

Phạm Thị Loan

Loanpt.lh@hatinh.gov.vn

38

Nguyễn Thị Duyên

Duyennt.lh@hatinh.gov.vn

39

Phan Thị Hương

Huongpt.lh@hatinh.gov.vn

40

Nguyễn Khắc Hậu

Haunk.lh@hatinh.gov.vn

41

Nguyễn Thị Yến

Yennt.lh@hatinh.gov.vn

42

Đặng Hà Sâm

Samdh.lh@hatinh.gov.vn

43

Nguyễn Thị Hiền

Hiennt.lh@hatinh.gov.vn

44

Phan Tiến Dũng

Dungpt.lh@hatinh.gov.vn

45

Lê Thị Phương Chi

Chiltp.lh@hatinh.gov.vn

46

Phan Thị Nhung

Nhungpt.lh@hatinh.gov.vn

47

Võ Thị Bằng

Bangvt.lh@hatinh.gov.vn

48

Nguyễn Thái Trung

Trungnt.lh@hatinh.gov.vn

49

Nguyễn Sỹ Hùng

Hungns.lh@hatinh.gov.vn

50

Phan Thị Hà

Hapt.lh@hatinh.gov.vn

51

Võ Thị Hồng Lam

Lamvth.lh@hatinh.gov.vn

52

Tô Đình Đính

Dinhtd.lh@hatinh.gov.vn

53

Trần Bá Thảo

Thaotb.lh@hatinh.gov.vn

54

Phan Thị Sen

Senpt.lh@hatinh.gov.vn

55

Trần Thị Dung

Dungtt.lh@hatinh.gov.vn

56

Phan Thị Thu

Thupt.lh@hatinh.gov.vn

57

Nguyễn Thị Mai Hiền

Hienntm.lh@hatinh.gov.vn

58

Nguyễn Đức Hạnh

Hanhnd.lh@hatinh.gov.vn

59

Phan Thanh Dân

Danpt.lh@hatinh.gov.vn

60

Nguyễn Trọng Châu

Chaunt.lh@hatinh.gov.vn

61

Nguyễn Hữu Tình

Tinhnh.lh@hatinh.gov.vn

62

Lê Khắc Yên

Yenlk.lh@hatinh.gov.vn

63

Lê Thị Lệ Nhung

Nhungltl.lh@hatinh.gov.vn

64

Trần Thị Thuận

Thuantt.lh@hatinh.gov.vn

65

Ngô Đức Việt

Vietnd.lh@hatinh.gov.vn

66

Phan Văn Cường

Cuongpv.lh@hatinh.gov.vn

67

Biện Lương Hiền

Hienbl.lh@hatinh.gov.vn

68

Đồng Thị Hồng

Hongdt.lh@hatinh.gov.vn

69

Trần Thị Phương Thảo

Thaottp.lh@hatinh.gov.vn

70

Trần Thị Oanh

Oanhtt.lh@hatinh.gov.vn

71

Trần Thị Quỳnh

Quynhtt.lh@hatinh.gov.vn

72

Nguyễn Thị Thúy

Thuynt.lh@hatinh.gov.vn

73

Nguyễn Thị Khánh Hòa

Hoantk.lh@hatinh.gov.vn

74

Phạm Văn Hoan

Hoanpv.lh@hatinh.gov.vn

75

Nguyễn Đức Yên

Yennd.lh@hatinh.gov.vn

76

Phan Hữu Nhật

Nhatph.lh@hatinh.gov.vn

77

Nguyễn Thanh Nhàn

Nhannt.lh@hatinh.gov.vn

78

Phạm Quang Hiếu

Hieupq.lh@hatinh.gov.vn

79

Nguyễn Thái Hoàng

Hoangnt.lh@hatinh.gov.vn

80

Lê Văn Hân

Hanlv.lh@hatinh.gov.vn

81

Lê Quang Thế

Thelq.lh@hatinh.gov.vn

82

Phan Xuân Long

Longpx.lh@hatinh.gov.vn

83

Nguyễn Thị Oanh

Oanhnt.lh@hatinh.gov.vn

84

Phan Văn Thanh

Thanhpv.lh@hatinh.gov.vn

85

Phan Bá Ninh

Ninhpb.lh@hatinh.gov.vn

86

Hà Minh Đức

Duchm.lh@hatinh.gov.vn

87

Hà Thị Vân

Vanht.lh@hatinh.gov.vn

88

Nguyễn Thế Anh

Anhnt.lh@hatinh.gov.vn

89

Nguyễn Xuân Trường

Truongnx.lh@hatinh.gov.vn

90

Trần Phi Long

Longtp.lh@hatinh.gov.vn

91

Võ Tá Tỹnh

Tinhvt.lh@hatinh.gov.vn

92

Phan Trọng Chít

Chitpt.lh@hatinh.gov.vn

93

Phạm Mạnh Hồng

Hongpm.lh@hatinh.gov.vn

94

Hồ Thế Đạt

Datht.lh@hatinh.gov.vn

95

Nguyễn Đức Công

Congnd.lh@hatinh.gov.vn

96

Võ Tá Anh

Anhvt.lh@hatinh.gov.vn

97

Lê Tiến Anh

Anhlt.lh@hatinh.gov.vn

98

UBND xã Thạch Bằng

Ubthachbang.lh@hatinh.gov.vn

99

UBND xã Thạch Kim

Ubthachkim.lh@hatinh.gov.vn

100

UBND xã Thạch Châu

Ubthachchau.lh@hatinh.gov.vn

101

UBND xã Mai Phụ

Ubmaiphu.lh@hatinh.gov.vn

102

UBND xã Hộ Độ

Ubhodo.lh@hatinh.gov.vn

103

UBND xã Thạch Mỹ

Ubthachmy.lh@hatinh.gov.vn

104

UBND xã Phù Lưu

Ubphuluu.lh@hatinh.gov.vn

105

UBND xã Ích Hậu

Ubichhau.lh@hatinh.gov.vn

106

UBND xã An Lộc

Ubanloc.lh@hatinh.gov.vn

107

UBND xã Bình Lộc

Ubbinhloc.lh@hatinh.gov.vn

108

UBND xã Thịnh Lộc

Ubthinhloc.lh@hatinh.gov.vn

109

UBND xã Hồng Lộc

Ubhongloc.lh@hatinh.gov.vn

110

UBND xã Tân Lộc

Ubtanloc.lh@hatinh.gov.vn

 

 

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.