Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

99.44%

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 8849
Trong tháng: 953205
Tổng số lượt truy cập: 9155223

Danh bạ điện tử Danh bạ điện tử

DANH SÁCH TÀI KHOẢN CỦA UBND HUYỆN LỘC HÀ

TRÊN HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ MAIL.HATINH.GOV.VN

 

 

TT

Họ và Tên

Tài khoản

 1.  

Nguyễn Việt Hùng

Hungnv.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Nguyễn Văn An

Annv.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Nguyễn Việt Cường

Cuongnv.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Nguyễn Duy Quang

Quangnd.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Lê Thị Thu Hà

Haltt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Nguyễn Hữu Tuấn

Tuannh.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Phan Anh Tuấn

Tuanpa.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Đặng Thị Vinh

Vinhdt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Lê Thị Yến

Yenlt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Phạm Quốc Khánh

Khanhpq.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Nguyễn Công Tùng Lâm

Lamnct.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Dương Đức Toàn

Toandd.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Phan Trọng Thiện

Thienpt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Nguyễn Thị Minh

Minhnt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Vũ Mạnh Hà

Havm.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Nguyễn Đức Dũng

Dungnd.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Lê Hồng Cơ

Colh.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Kiều Vĩnh An

Ankv.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Nguyễn Hoàn

Hoanht.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Lê Văn Thủy

Thuylv.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Nguyễn Mạnh Tuấn

Tuannm.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Phạm Quỳnh Lê

Lepq.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Nguyễn Văn Đức

Ducnv.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Lê Thị Hạnh

Hanhlt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Trần Văn Nghĩa

Nghiatv.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Phạm Thị Loan

Loanpt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Nguyễn Thị Duyên

Duyennt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Phan Thị Hương

Huongpt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Nguyễn Thị Yến

Yennt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Phan Tiến Dũng

Dungpt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Lê Thị Phương Chi

Chiltp.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Phan Thị Nhung

Nhungpt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Nguyễn Thái Trung

Trungnt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Nguyễn Sỹ Hùng

Hungns.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Phan Thị Hà

Hapt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Võ Thị Hồng Lam

Lamvth.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Phan Thị Sen

Senpt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Trần Thị Dung

Dungtt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Phan Thị Thu

Thupt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Nguyễn Thị Mai Hiền

Hienntm.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Phan Thanh Dân

Danpt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Nguyễn Trọng Châu

Chaunt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Nguyễn Hữu Tình

Tinhnh.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Lê Khắc Yên

Yenlk.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Lê Thị Lệ Nhung

Nhungltl.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Trần Thị Thuận

Thuantt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Ngô Đức Việt

Vietnd.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Biện Lương Hiền

Hienbl.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Đồng Thị Hồng

Hongdt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Trần Thị Phương Thảo

Thaottp.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Trần Thị Oanh

Oanhtt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Trần Thị Quỳnh

Quynhtt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Nguyễn Thị Thúy

Thuynt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Nguyễn Thị Khánh Hòa

Hoantk.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Nguyễn Đức Yên

Yennd.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Phan Hữu Nhật

Nhatph.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Nguyễn Thanh Nhàn

Nhannt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Phạm Quang Hiếu

Hieupq.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Nguyễn Thái Hoàng

Hoangnt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Lê Văn Hân

Hanlv.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Phan Văn Thanh

Thanhpv.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Phan Bá Ninh

Ninhpb.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Hà Minh Đức

Duchm.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Hà Thị Vân

Vanht.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Nguyễn Xuân Trường

Truongnx.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Trần Phi Long

Longtp.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Võ Tá Tĩnh

Tinhvt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Phan Trọng Chít

Chitpt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Phạm Mạnh Hồng

Hongpm.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Hồ Thế Đạt

Datht.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Nguyễn Đức Công

Congnd.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

Võ Tá Anh

Anhvt.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

UBND Thị trấn Lộc Hà

Ubthitran.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

UBND xã Thạch Kim

Ubthachkim.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

UBND xã Thạch Châu

Ubthachchau.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

UBND xã Mai Phụ

Ubmaiphu.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

UBND xã Hộ Độ

Ubhodo.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

UBND xã Thạch Mỹ

Ubthachmy.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

UBND xã Phù Lưu

Ubphuluu.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

UBND xã Ích Hậu

Ubichhau.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

UBND xã Bình An

Ubbinhan.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

UBND xã Thịnh Lộc

Ubthinhloc.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

UBND xã Hồng Lộc

Ubhongloc.lh@hatinh.gov.vn

 1.  

UBND xã Tân Lộc

Ubtanloc.lh@hatinh.gov.vn

 

 

 

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.