Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 516
Trong tháng: 46743
Tổng số lượt truy cập: 622378

Giáo dục - Y tế Giáo dục - Y tế

« Quay lại

Xây dựng Đội vững mạnh là xây dựng Đoàn trước một bước

Hiện nay, trên địa bàn huyện có tổng số thiếu niên, nhi đồng là 12.364 em; 20 giáo viên - Tổng phụ trách Đội phân bổ tại 20 liên đội (13 liên đội khối tiểu học và 7 liên đội khối THCS) thuộc 13 xã. Đội ngũ cán bộ Đội luôn được chú trọng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, vai trò phụ trách, dìu dắt của Đoàn đối với Đội TNTP HCM cũng luôn được coi trọng. Những năm qua, tuổi trẻ huyện nhà đã thực hiện tốt nhiệm vụ phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Với tinh thần "Tất cả vì đàn em thân yêu", các cơ sở đoàn, các liên đội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, nếp sống cho thiếu niên nhi đồng. Các hoạt động có nhiều đổi mới về quy mô và chiều sâu, tiêu biểu là Cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu", "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam", "Em nuôi của Đoàn", " Xuân yêu thương – Tết đầm ấm", chương trình tặng "Nhà khăn quàng đỏ"," Quỹ vì bạn nghèo" "Hội chợ tuổi thơ"… cho các em thiếu niên, nhi đồng gặp hoàn cảnh khó khăn. Hướng dẫn thiếu niên, nhi đồng học tập 5 điều Bác Hồ dạy, thực hiện đạt hiệu quả cao Cuộc vận động "Thiếu nhi Hà Tĩnh làm theo lời Bác", chương trình "Rèn luyện Đội viên" sửa đổi; nâng cao hiệu quả Cuộc vận động "Vòng tay bè bạn", phong trào "Kế hoạch nhỏ" với nhiều mô hình hoạt động, cách làm hay, phù hợp với tình hình thực tiễn… Công tác bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách và chỉ huy Đội ngày càng được tăng cường; các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thiếu nhi, phụ trách Đội cơ sở được tổ chức hàng năm với nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình công tác tại các đơn vị.  Các cấp bộ đoàn đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể trong việc khai thác nguồn lực, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, xây dựng Đội vững mạnh về tổ chức và nâng cao hiệu quả các phong trào.

Song, bên cạnh những kết quả đạt được từ công tác phụ trách, chỉ đạo hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh, công tác chăm sóc giáo dục thiếu nhiên nhi đồng và xây dựng tổ chức Đội vẫn còn không ít khó khăn, thách thức như: Công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở một số địa phương, đơn vị còn chưa thực sự được quan tâm chỉ đạo, hiệu quả chưa cao; sư quan tâm, dành nguồn lực cho công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và xây dựng Đội còn chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra; quá trình tổng kết, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn, xây dựng mô hình và các giải pháp chỉ đạo thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi còn hạn chế. Chất lượng, hiệu quả, tính hấp dẫn của phong trào còn ở mức cầm chừng; nội dung hoạt động Đội chưa theo kịp với sự biến đổi nhận thức, tâm sinh lý của thiếu nhi; việc củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động Đội tại các xã, các liên đội còn gặp nhiều khó khăn; cơ sở vật chất, dụng cụ, tài liệu phục vụ cho hoạt động Đội còn thiếu thốn; hoạt động Đội trên địa bàn dân cư chưa có nhiều đổi mới. Đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia phụ trách công tác Đội còn ít, thường xuyên biến động, nhiều giáo viên - Tổng phụ trách Đội phải làm công tác kiêm nhiệm, một số anh chị kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội còn hạn chế. Công tác thông tin, tuyên truyền về tổ chức và hoạt động Đội chưa được quan tâm đúng mức; Công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường, Đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng chưa cụ thể, thiếu đồng bộ, chặt chẽ nên hiệu quả còn hạn chế. Thời gian học trên lớp và ở nhà còn chiếm phần lớn, nên các em không có nhiều thời gian để vui chơi, giải trí.

Nhằm đáp ứng được yêu cầu tình hình mới trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, cán bộ Đoàn, Đội cần thực hiện tốt các  nội dung sau:

Thứ nhất, Nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục về nhiệm vụ của tổ chức Đoàn đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Khẳng định vai trò của tổ chức Đội trong sự phát triển của tổ chức Đoàn.

Thứ hai, Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu" trong toàn Đoàn, tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Xây dựng đội ngũ phụ trách thiếu nhi đủ năng lực, nhiệt tình, tâm huyết, yêu trẻ; thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách thiếu nhi ở cơ sở; tiếp tục duy trì, đẩy mạnh và nhân rộng phong trào tình nguyện, vận động xã hội chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, giúp đỡ trẻ em đặc biệt khó khăn và con em các gia đình chính sách, học sinh tại các địa phương khó khăn thông qua chương trình hỗ trợ xây dựng nhà khăn quảng đỏ, quỹ em nuôi của Đoàn "Xuân yêu thương", "giúp bạn đến trường", quyên góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập và trao học bổng cho học sinh nghèo... giúp đỡ các em học sinh bỏ học có điều kiện tiếp tục tới trường.

Thứ ba, Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi theo hướng gắn sinh hoạt, hoạt động của Đội và phong trào thiếu nhi với những vấn đề thiết thực đối với thiếu nhi trong nhà trường, ở địa bàn dân cư . Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đội bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tọa đàm, nói chuyện gặp mặt các nhân chứng lịch sử, tổ chức các buổi ngoại khóa giáo dục kỹ năng và hành hương về các địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các em. Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, tổ chức các đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn, hướng dẫn các em giữ gìn vệ sinh cá nhân; kỹ năng phòng chống đuối nước. Ngoài ra, cần đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi thông qua các loại hình hoạt động, như: các câu lạc bộ sở thích, đội tuyên truyền măng non, chương trình trải nghiệm,  tổ chức "Học kỳ quân đội" cho học sinh trong dịp hè.

Thứ tư, Đoàn Thanh niên chủ động và tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước sát với nhu cầu thực tế của công tác thiếu niên, nhi đồng của địa phương. Đặc biệt là quan tâm thực hiện chế độ, chính sách cho giáo viên – Tổng phụ trách Đội; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, các thiết chế văn hóa, học tập, vui chơi giải trí cho thiếu nhi.

Thứ năm, Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách Đội các cấp đủ về số lượng, giỏi về kỹ năng, sâu về nghiệp vụ; theo hướng trẻ hoá, chuyên trách, thấm nhuần ý thức và tư tưởng trong công tác Đội để tham gia giáo dục các thế hệ "búp măng non". Thông qua phong trào của Đoàn để phát hiện những đoàn viên tích cực, yêu thích trẻ, có khả năng tập hợp, có kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể để bồi dưỡng họ trở thành những cán bộ phụ trách Đội chuyên nghiệp tham gia công tác phụ trách Đội trên địa bàn dân cư, đồng thời hàng năm Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, Ban Giám hiệu các trường để chỉ đạo, lựa chọn, bồi dưỡng giáo viên – Tổng phụ trách Đội đảm bảo tiêu chuẩn và yêu cầu đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại các trường học. Thường xuyên tổ chức các hội thi, các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình trong công tác phụ trách cũng như hoạt động Đội. Chú trọng đến việc bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác thiếu nhi cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, đây chính là giải pháp quan trọng quyết định đến chất lượng hoạt động đội trong và ngoài nhà trường.

Xây dựng Đội vững mạnh là xây dựng Đoàn trước một bước; công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng với mục tiêu "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai". Vì vậy, tổ chức Đoàn các cấp, các đồng chí cán bộ Đoàn, Đội và những người làm công tác thiếu nhi cần phải đi sâu vào nghiên cứu, sáng tạo để tham mưu, triển khai những biện pháp hữu hiệu góp phần xây dựng tổ chức Đội, phong trào thiếu nhi ngày một vững mạnh và chất lượng hơn, tạo động lực, hành trang để đội viên, thiếu nhiên, nhi đồng huyện nhà được học tập, vui chơi, rèn luyện và trở thành những đoàn viên ưu tú, công dân có ích cho xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của huyện nhà.

 

Trần Thị Hải

Phó Bí thư Huyện đoàn

(BT10)

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.