Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

99.44%

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 3513
Trong tháng: 128070
Tổng số lượt truy cập: 16533555

Kỷ niệm 10 năm thành lập Kỷ niệm 10 năm thành lập

« Quay lại

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng huyện Lộc Hà phát triển toàn diện

Tiếp nối truyền thống của vùng quê giàu gía trị lịch sử - văn hóa, sau 10 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Huyện Lộc Hà đã không ngừng đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương. Nhân kỉ niệm 10 năm thành lập huyện Lộc Hà, PV Trang TTĐT huyện Lộc Hà đã có cuộc phỏng vấn với Bà Hoàng Nữ Ngọc Oanh – UVBTV HU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện về thành quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần đưa huyện nhà ngày càng phát triển đi lên.

 Đ/c Hoàng Nữ Ngọc Oanh, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện Lộc Hà

Phóng viên: Trước hết xin được cảm ơn Bà đã giúp chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này.

Thưa Bà, luôn đồng hành, sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà vượt qua mọi khó khăn từ ngày đầu thành lập cho đến nay, UBMTTQVN huyện đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vậy Bà có thể khái quát những thành quả đạt được trong 10 năm qua?

Bà Hoàng Nữ Ngọc Oanh: Với chức năng nhiệm vụ của mình, 10 năm qua, MTTQ huyện đã chủ trì hiệp thương thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghiêm chỉnh thi hành Hiến Pháp và pháp luật; Vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở KDC gắn với phong trào toàn dân chung tay XD NTM ( mà nay là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh"); cuộc vận đông "Ngày vì người nghèo", "Người VN ưu tiên dùng hàng VN"…

Công tác tập hợp, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp, tổ chức thành viên, đội ngũ trí thức, chức sắc tôn giáo, giới doanh nhân, người tiêu biểu trong cộng đồng… được chú trọng và triển khai phù hợp

Thực hiện dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân được MTTQVN các cấp triển khai thực hiện với chất lượng hiệu quả cao; góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật đất đai sửa đổi; việc thực hiện NQ TW4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" … tham gia cải tiến hoạt động tiếp xúc với cử tri; tiếp dân, giải quyết đơn thư được duy trì; hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng có nhiều tiến bộ. Trong 10 năm đã thực hiện giám sát hơn 500 công trình lớn nhỏ đầu tư ở cơ sở, trong đó tập trung vào giám sát xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế, trụ sở ủy ban nhân dân xã, phường, công trình thủy lợi, đường giao thông nông thôn… được nhân dân ủng hộ và tích cực tham gia.

10 năm qua, việc tổ chức triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương về đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo chuyển biến quan trọng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội tại huyện Lộc Hà. MTTQ phát huy tốt vai trò chủ trì, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động thi đua yêu nước, góp phần vào những thành tựu chung của huyện nhà, giữ vững ổn định chính trị, kinh tế tăng trưởng cao và chuyển dịch đúng hướng; văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ có tiến bộ, đời sống vật chất - tinh thần của nhân dân được cải thiện, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, hệ thống chính trị được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng, vị trí của Mặt trận trong hệ thống chính trị được khẳng định, lòng tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, hướng dẫn của MTTQVN và các tổ chức thành viên tăng lên.

            Trong 10 năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động phát huy sức mạnh khối ĐĐK toàn dân nên đã vận động được 3217 hộ hiến hơn 88.000m2 đất với hơn 67.000 cây xanh, trên 23.000m tường bao và hàng vạn ngày công lao động để mở đường GTNT - TLNĐ, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở. Vận động hỗ trợ làm mới và sửa chữa hơn 2000 nhà ở ĐĐK cho hộ nghèo và hộ gia đình chính sách, trong đó có sự đóng góp rất lớn của con em xa quê.

Từ một huyện nghèo ven biển có đời sống kinh tế - xã hội gặp rất nhiều khó khăn nhưng đến nay, Lộc Hà đã có bước phát triển vượt bậc sau 10 năm thành lập. Tỉ lệ gia đình văn hóa, làng xã văn hóa ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Hiện toàn huyện có 73% làng văn hóa, 83% gia đình văn hóa, 34% gia đình thể thao; Các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở cũng được quan tâm đầu tư xây dựng với hơn 70% nhà văn hóa xã và 75% nhà văn hóa thôn đạt chuẩn NTM. Tỉ lệ hộ nghèo cuối năm 2016 giảm còn 9,5%, hộ cận nghèo còn 10,4%.

Vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân cũng được khẳng định rất rõ với những đóng góp to lớn như tổ chức hiệp thương thành công giới thiệu bầu cử HĐND các cấp; Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nắm bắt tình hình dự luận trong các tầng lớp nhân dân…

           Phóng viên: Sau 10 năm xây dựng và trưởng thành, trong quá trình hoạt động của mình, MTTQ huyện Lộc Hà đã rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm quý báu nào, thưa Bà?

          Bà Hoàng Nữ Ngọc Oanh: Thành tích đạt được 10 năm qua của Mặt trận Tổ quốc luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng "Đảng vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo MTTQ". Do đó cần phải tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác Mặt trận. Bên cạnh đó cần làm tốt quy chế dân chủ cơ sở. Mọi việc phải tuyên truyền, giải thích cho dân hiểu, dân thông suốt, dân tin, từ đó dân sẽ tự giác thực hiện. Bởi theo Tôi, đây vừa là động lực vừa là giải pháp để đảm bảo sự đoàn kết nhất trí, tạo sự đồng thuận xã hội. Cần làm tốt hiệp thương để phối hợp thực hiện có hiệu quả; cần nắm chắc tình hình cụ thể để có phản biện sát hợp trong xây dựng chính sách, triển khai thực hiện chính sách có hiệu quả.

            Có một điều kiện cần và đủ nữa đó chính là Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc phải đi vào trọng tâm, thiết thực, hiệu quả, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức nhiều phong trào thi đua; phát huy tốt vai trò của các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu. Kịp thời sơ tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

           Phóng viên: Có thể nói, việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố đặc biệt quan trọng quyết định thành bại trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của quê hương. Để tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hoàn thành các mục tiêu "sớm đưa Lộc Hà thoát khỏi huyện nghèo" thời gian tới, UBMTTQ huyện xác định nhiệm vụ, chương trình hành động trọng tâm gì, thưa Bà?

            Bà Hoàng Nữ Ngọc Oanh: Trong thời gian tới, MTTQVN các cấp ở huyện Lộc Hà tập trung thực hiện tốt 5 chương trình hành động đó là: Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; Mở rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế; Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung và phương thức hoạt động.

            Từng chương trình hành động sẽ có những giải pháp phù hợp. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Lộc Hà sẽ phải luôn xác định rõ nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, để triển khai gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

           PV: Xin cảm ơn Bà đã tham gia trả lời cuộc phỏng vấn của chúng tôi và xin chúc MTTQVN Huyện Lộc hà tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa vì sự phát triển ổn định, đi lên của huyện nhà!!

Trâm Anh (Thực hiện)

 

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.