Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 26
Trong tháng: 93572
Tổng số lượt truy cập: 1085734

Quốc phòng - An ninh Quốc phòng - An ninh

« Quay lại

Tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

  Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 - CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 27-CT/TU ngày 02/5/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới", lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Lộc Hà đã điều tra, phá 23 vụ án về ma túy; bắt giữ, xử lý, truy tố 30 bị can; xử lý hành chính gần 100 đối tượng; triệt xóa 11 điểm tổ chức sử dụng và bán trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 14,2 gam heroin...

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Chương trình hành động thực hiện; ban hành Chỉ thị về "Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới"; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy.

Chỉ đạo UBND huyện thành lập "Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm xã hội", thường xuyên bổ sung, kiện toàn và duy trì hoạt động; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án "Xây dựng địa bàn xã không có tệ nạn ma túy"; Kế hoạch "Xây dựng địa bàn xã không có tệ nạn ma túy".

Từ thực trạng diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đền cơ sở đã nhận thức đúng đắn về yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong giai đoạn mới. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp đồng bộ giữa UBMTTQ và các ngành, các lực lượng, các cơ quan thông tin đại chúng mở các đợt tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòn, chống ma túy, với 4 nội dung "Không tàng trữ, không sử dụng, không vận chuyển và không mua bán trái phép chất ma túy" dưới nhiều hình thức, phương pháp:

+ Hướng dẫn chỉ đạo các địa phương thành lập các tổ công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng dân cư; tiến hành soát xét lên danh sách số người nghiện ma túy; tổ chức cho người nghiện đăng ký cai nghiện theo quy định của Chính phủ.

+ Tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng mỗi địa phương, mỗi dòng họ, mỗi gia đình không có người nghiện ma túy, giáo dục con em không liên quan đến các tệ nạn xã hội".

Trong quá trình thực hiện công tác phòng chống ma túy, các ngành chức năng đã xác định rõ trách nhiệm, biện pháp phối hợp nên từ đầu đã xây dựng và thực hiện phương án tác chiến phối hợp đồng bộ trong phòng ngừa và đấu tranh. Cơ quan thường trực phòng, chống ma túy huyện đã xây dựng kịp thời các kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy. Đặc biệt qua các đợt cao điểm, đã phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân nhân, Tòa án nhân dân trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma túy; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên, phối hợp có hiệu quả với lực lượng Biên phòng, Quân sự, các lực lượng có liên quan trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ với tội phạm ma túy, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội, triệt phá kịp thời các điểm buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, không để hình thành các điểm nóng, phức tạp về ma túy trên địa bàn.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng chống ma túy vẫn còn gặp nhiều khó khăn trước tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở, đặc biệt là những địa phương chưa có tệ nạn ma túy còn chủ quan, lơ là mất cảnh giác với tệ nạn ma túy. Thực hiện Chương trình ma túy ở một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, có nơi còn mang tính hình thức. Sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể có lúc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Do hoạt động của tội phạm ma túy hoạt động liều lĩnh, tinh vi xảo quyệt nên công tác đấu tranh xử lý còn chưa được triệt để. Một số xã chưa triển khai đề án "xây dựng địa bàn xã không có ma túy". Cán bộ chuyên trách đấu tranh phòng chống ma túy ở huyện, xã còn thiếu về số lượng và chất lượng, đầu tư cơ sở vật chất còn khó khăn; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chưa được thường xuyên; nguồn kinh phí phục vụ cho công tác phòng ngừa đấu tranh, cai nghiện ma túy còn hạn chế, trang thiết bị cho lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm ma túy chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Công an huyện Lộc Hà bắt giữ đối tượng vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy

Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tập trung phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, các ngành chức năng, địa phương cần tập trung chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt đối với công tác phòng, chống ma túy.

+ Đưa chương trình phòng, chống ma túy vào chương trình công tác hàng năm của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Thường xuyên theo dõi và kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở từng đơn vị, địa phương.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật phòng, chống ma túy và coi đây là một tiêu chí đánh giá thi đua xếp loại hàng năm; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật phòng, chống ma túy.

+ Tăng cường nhân lực, năng lực cho lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ mạnh và thật sự trong sạch, có trách nhiệm và quyết tâm cao trong kiểm soát, ngăn chặn ma túy. Ưu tiên đầu tư trang thiết bị chuyên dùng cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy. Coi trọng và xây dựng các quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống ma túy; đồng thời quan tâm đến hoàn thiện công tác tổ chức và cơ chế phòng, chống tệ nạn xã hội ở cơ sở.

+ Đổi mới nội dung và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy với nhiều hình thức thích hợp, phong phú để mọi người nhận thức rõ mối hiểm họa từ ma túy, tính cấp bách của công tác phòng, chống ma túy hiện nay. Từ đó, tự giác, tích cục tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy; hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

+ Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy; có chính sách khuyến khích các đoàn thể chính trị – xã hội và cá nhân tham gia vào công tác phòng, chống ma túy, đặc biệt là công tác cai nghiện, dạy văn hóa, dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, chăm sóc, giúp đỡ, không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người nghiện ma túy.

+ Tổ chức thực hiện các hình thức cam kết thi đua xây dựng từng gia đình, từng địa bàn, thôn, xóm, các cơ quan, đơn vị, trường học, chi bộ không có ma túy. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy.

Đấu tranh, phòng, chống ma túy là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhưng với sự quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị; nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành, công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện trong tình hình tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả, thắng lợi, góp phần từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng.


 

Thùy Dương

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.