Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 874
Trong tháng: 40167
Tổng số lượt truy cập: 903402

Quốc phòng - An ninh Quốc phòng - An ninh

« Quay lại

Viện kiểm sát Nhân dân huyện: Thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

Trong những năm qua, Viện kiểm sát Nhân dân huyện Lộc Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên tăng cường công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, kịp thời ban hành các kháng nghị, kiến nghị yêu cầu các cơ quan, cá nhân khắc phục các vi phạm trong hoạt động tư pháp, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc nắm tình hình và diễn biến tội phạm; tích cực kiểm sát việc xử lý tin báo, tố giác tội phạm, hạn chế tình trạng bỏ lọt tội phạm, oan sai với người vô tội.

Trước hết, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được Viện kiểm sát Nhân dân huyện thực hiện tốt các biện pháp quản lý tin báo tội phạm, trực tiếp nắm tin báo tại công an 13/13 xã trên địa bàn. Thường xuyên đôn đốc, yêu cầu cơ quan điều tra khẩn trương kiểm tra, xác minh phân loại và ra quyết định xử lý tin báo kịp thời, bảo đảm quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự có căn cứ, đúng pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm. Ðịnh kỳ hàng tháng phối hợp với Cơ quan điều tra (CQĐT) đánh giá tình hình tội phạm, kết quả tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm để chủ động phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Viện kiểm sát đã thụ lý giải quyết 31 tin báo về tội phạm, đã giải quyết 24 tin, trong đó: khởi tố vụ án 18 tin, không khởi tố vụ án 6 tin và đang xác minh 7 tin.

Về thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự, Viện kiểm sát đã triển khai thực hiện tốt Luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Kiểm sát chặt chẽ căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và hoạt động xác minh, điều tra của CQĐT. Kết quả trong 6 tháng đầu năm không có trường hợp nào bị khởi tố oan sai, không có án đình chỉ điều tra do không phạm tội, không có án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, các vụ án đều được giải quyết trong thời hạn luật định, 100% đối tượng tạm giữ đều bị khởi tố hình sự. Viện cũng đã chủ động phối hợp với CQĐT đẩy nhanh tiến độ điều tra, kết thúc điều tra các vụ án trong hạn luật định không phải gia hạn thời hạn điều tra. Tổng số án thụ lý kiểm sát điều tra trong 6 tháng là 24 vụ với 50 bị can; CQĐT đã giải quyết 19 vụ với 36 bị can, đang điều tra 05 vụ với 14 bị can; thông qua công tác kiểm sát đã yêu cầu CQĐT khởi tố bổ sung 02 vụ án, 04 bị can. Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố, kiểm sát viên đã nghiên cứu kỹ hồ sơ, kiểm tra kỹ các chứng cứ buộc tội, gỡ tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và các tình tiết liên quan khác; tiến hành phúc cung bị can trước khi đề xuất ra quyết định truy tố, do vậy đảm bảo 100% vụ án, bị can truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Viện kiểm sát Nhân dân huyện cũng đã tăng cường thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự, kiểm sát hoạt động xét xử của Tòa án Nhân dân huyện, bảo đảm các vụ án được đưa ra xét xử kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, do vậy không để xảy ra trường hợp quá thời hạn chuẩn bị xét xử. Tại phiên tòa Kiểm sát viên chủ động, tích cực tham gia xét hỏi, đối đáp, tranh luận với bị cáo, bị hại, luật sư, trợ giúp viên pháp lý, đề xuất mức hình phạt, biện pháp tư pháp cần áp dụng đối với bị cáo phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, được dư luận đồng tình. Đồng thời kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của Tòa án, trong đó chú trọng kiểm sát việc Tòa án áp dụng pháp luật, nhất là các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, áp dụng chế định án treo, các tình tiết có lợi cho người phạm tội theo quy định của Luật Hình sự năm 2015.

Cùng với thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động t­ư pháp trong lĩnh vực hình sự, công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự cũng được Viện kiểm sát Nhân dân huyện thực hiện tốt thông qua quán triệt và thực hiện tốt Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật tại nhà tạm giữ Công an huyện nhằm bảo đảm việc bắt, tạm giữ, tạm giam là có căn cứ, đúng pháp luật; không để xẩy ra quá hạn tạm giữ, tạm giam; không để xảy ra trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam trốn, vi phạm nội quy, quy chế hoặc phạm tội mới tại nơi giam, giữ; đảm bảo quyền lợi, chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định pháp luật. Thường xuyên nắm chắc số bị án có hiệu lực pháp luật phải thi hành, đồng thời kiểm sát chặt chẽ  việc ra quyết định và việc tổ chức thi hành án hình sự theo đúng quy định của pháp luật; theo dõi và kiểm sát chặt chẽ các quyết định hoãn thi hành án, rút ngắn thời gian thử thách thi hành án treo.

Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật được quan tâm thực hiện tốt. Trong 6 tháng đã tiến hành kiểm sát 54 vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, đã giải quyết 39 vụ, trong đó: công nhận sự thỏa thuận của đương sự 26 vụ, xét xử 05 vụ, đình chỉ 05 vụ, tạm đình chỉ 02 vụ, chuyển giải quyết theo thẩm quyền 01 vụ. Tiếp tục thực hiện tốt kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt Luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật Dân sự năm 2015, Luật Tố tụng hành chính nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự - hôn nhân gia đình - kinh doanh thương mại và các việc khác theo quy định của pháp luật. Kiểm sát chặt chẽ 100% việc thụ lý và gửi thông báo thụ lý các vụ, việc dân sự, thông báo trả lại đơn khởi kiện; thường xuyên đôn đốc Tòa án đẩy nhanh tiến độ giải quyết án. Tham gia đầy đủ và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp theo quy định. Tập trung nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong nghiên cứu hồ sơ, chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp. Tích cực phối hợp với Tòa án đẩy nhanh tiến độ giải quyết án lưu hạ, các vụ án phức tạp, có khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh đó, công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được Viện kiểm sát nhân dân huyện tăng cường theo dõi, nắm chắc các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để yêu cầu ra quyết định thi hành án. Kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định và tổ chức thi hành án dân sự của Chi cục thi hành án, đảm bảo 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật đều được đưa ra thi hành kịp thời, đúng pháp luật. Tập trung kiểm sát việc xác minh những việc có điều kiện và không có điều kiện thi hành, các việc thi hành án dân sự có điều kiện thi hành nh­ưng để kéo dài, các việc thi hành án phức tạp mà Chi cục thi hành án đã phân loại. Kết quả 6 tháng đầu năm 2018 đã trực tiếp xác minh 23 việc với số phải thi hành 331,6 triệu đồng; kiểm sát tiêu hủy vật chứng trong 5 vụ án; chủ động phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự để giải quyết có hiệu quả những việc còn tồn đọng, phức tạp nhằm nâng cao tỷ lệ thi hành án cả số việc và số tiền.

Cùng với những kết quả đã đạt được, thực tiễn hoạt động của Viện kiểm sát Nhân dân huyện vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; tiến độ giải quyết một số vụ án hình sự, dân sự có liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát còn chậm. Hoạt động tác nghiệp của một số cán bộ, kiểm sát viên, nhất là chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa và hồ sơ kiểm sát chất lượng chưa cao. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, nhất là đối với các vụ việc phức tạp tồn đọng, kéo dài chưa thường xuyên, sâu sát.

Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, trong thời gian tới Viện kiểm sát Nhân dân huyện sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để tập trung giải quyết kịp thời các vụ án phức tạp được dư luận quan tâm. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; đẩy nhanh tiến độ giải quyết án trong các giai đoạn tố tụng; nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa; tích cực phát hiện vi phạm của cơ quan điều tra, Tòa án để ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục. Ðổi mới các biện pháp để tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, vụ án hành chính, lao động, kinh doanh thương mại và các việc khác theo quy định. Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; chú trọng kiểm sát việc phân loại việc thi hành án có và chưa có điều kiện thi hành./.  

Văn Hân                 

 

 

 

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.