Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

Ảnh Lộc Hà

Ứng dụng portlet này đã được gỡ bỏ. Bạn hãy cài đặt lại hay gỡ đi khỏi trang.

 

99.44%

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Trong ngày: 2877
Trong tháng: 25563
Tổng số lượt truy cập: 3832543

Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe môi trường Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe môi trường

« Quay lại

Loại bỏ một số hoạt chất ra khỏi danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam

      Thực hiện Công văn số 217/TT&BVTV-TTr ngày 07/12/2018 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam. Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi thông báo cụ thể các loại thuốc bảo vệ thực vật đến hạn cấm sử dụng tại các văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quyết định số: 03/QĐ-BNN-BVTV ngày 03/01/2017 các loại bỏ thuốc có hoạt chất: Carbendazim, Benomyl, Thiophanate-methyl; Quyết định số: 278/QĐ-BNN-BVTV ngày 08/02/2017 loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất 2,4D và hoạt chất Paraquat ra khỏi Danh mục;  Quyết định số 4154/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/10/2017 loại bỏ thuốc có hoạt chất: Trichlorfon, Carbofuran; Quyết định số: 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28 tháng 08 năm 2018 về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc Phosphide ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Viện Nam như sau:

      1. Các loại thuốc trừ cỏ có hoạt chất 2.4D (trừ cỏ hậu nảy mầm) cấm buôn bán, sử dụng từ ngày 08/02/2019 có tên thương mại:

Anco 500SL, 600SL, 720SL, 860SL; AD 500SL, 600SL; A.K 480SL, 720SL; Aldo 500SL, 800WP, 860SL; Amine 720SL; Aminol super 720SL; Anhdau2,4D 80WP; B.T.C 2,4D 80WP; Baton 60EC, 70EC, 720EC, 960WSP; Cantosin 600SL, 720SL; CO 2.4D 80WP, 500SL, 600SL, 720SL, 860SL; Co Broad 80WP; Colaro 600SL; Damin 80WP, 500SL, 700SL; DMA-6 72AC, 683AC; Ecoupusa 725SL; Fullback 720SL; Hai bon – D 80WP, 480SL; HD-co2,4 500SL; Lagere 500SL; Lycamba 500SL; Madive 725SL; Ni-2,4D 600SL; Oui 600SL; O.K 683SL, 720SL; Pro – amine 48SL, 60SL; Putra-amine 865SL; Rada 80WP, 600SL, 720SL; Sanaphen 600SL, 720SL; Tancovila 480SL; Vi2.4D 80WP, 600SL, 720SL; Zaap 720SL; Zico 45WP, 48SL, 80WP, 96WP, 520SL, 720SL, 850SL.

* Thuốc hỗn hợp có thành phần 2.4D: Tiller S EC; Gardon 27.6SL; Bimastar 360SL.

     2. Các loại thuốc trừ cỏ có hoạt chất Paraquat (trừ cỏ cháy) cấm buôn bán, sử dụng từ ngày 08/02/2019 có tên thương phẩm:

Gfaxone 20SL, 40SL; Gaxaxone 200SL; Agamaxone 276SL; Alfaxone 20SL; Axaxone 200SL; Best top 20SL; BM – Agropac 25SL; Catoxon TSC 200SL; Cỏ cháy 20SL, 420SL; Domaxon 276SL; Dracofir 42SL; Exuma 210SL; Fagon 20SL; Fansipan 200SL; Forxone 20SL; Gfaxon gold 20SL; Gramoxone 20SL; Gronmanxone 276SL; Hagaxone 20SL; HD-Gpaxone 276SL; Heroquat 278SL; Jiaquat 20SL; K.waka 200SL; Lagoote 210SL; Lanmoxone 20SL; Megastar 276SL; Nimaxon 20SL, 30SL; Owen 20SL; Para.dx 20SL; Paranex 20SL; Paraxon 20SL; Parato 276SL; Paride 276SL; Pesle276SL; Power up 275SL; Quack-adi 200SL; Quash 276SL; Quasong 20SL; Ramaxone gold 276SL; Rapid 276SL; Rubvin 276SL; Thaiponxon 200SL; Tungmaxone 20SL; Uniquat 20SL; Volcan 276SL; Zizu 20SL.

       3. Các loại thuốc có hoạt chất Trichlorfon (trừ sâu) cấm buôn bán, sử dụng từ ngày 16/10/2019 có tên thương phẩm:

Địch Bách Trùng 90SP, Dip 80SP, Ofatox 400EC, Biminy 40EC, Dilexson 90WP,  Diptecide 90WP, Terex 50EC;50EC; 90SP, Medophos 50EC, 50EC, 750EC, Cobitox5GR, Ofatox 400EC, Cy lux 500EC.

     4. Các loại thuốc có hoạt chất Carbendazim (trừ nấm) cấm buôn bán, sử dụng từ ngày 03/01/2019 có tên thương phẩm:

Azostargold 625SC,  Amiusatop 80SC, 210WP, 320SC, 370SC, 766WG, Luscar 425SC, Acovil 50 SC, Adavin 500 FL, Agrodazim 50 SL, 500SC, Appencarb super 50FL, 75WG, Arin 25SC, 50SC, 50WP, Baberim 500 FL, Bavisan 50 WP, Benvil 50 SC, Benzimidine 50 SC, Binhnavil 50 SC, Biodazim 500SC, Cadazim 500 FL, Carban 50 SC, Carben 50 WP, 50 SC, Carbenda supper 50 SC, 60WP, Carbenvil 50 SC, Carbenzim 50 WP, 500 FL,  Care 50 SC, Carbe-TB 500SC, Car.td 500SC, Cavil 50SC, 50WP, 60WP,  Carzenthai 50 SC, Crop - Care 500 SC,  Daphavil 50 SC, Dibavil 50FL, 50WP, Forsol 50SC, 50WP, 60WP, Glory 50SC, Kacpenvil 50WP, 500SC, Megacarben 500SC, Monet 50SC, Nicaben 50SC, 500WP,  S-Cabedazim 500SC, Scarbenindia super 500SC, Ticarben 50WP, 50SC, Tilvil 500SC, 500WP,  Vicarben 50WP, 50SC,  Zoom 50WP, 50SC, TT-Tanos 480SC, Love rice 66WP, Titanicgold 260EW, 430SC, 520SC, 550WP, 780WP, Swing 25SC, TT Take 48SC, Andovin 5SC, 350SC, Calivil 55SC, Vilusa 5.5SC, Arivit55SC, 85SC, 97WP, 110SC, 200WP, 250SC, 350SC, Do.One 180SC, 250SC, Hexca 180EC, 180SC, 275EC, Casuvin 250SC, 500SC, Bencony 550SC,  Shakira 250SC, Bivil 250SC, Lansuper 275SC, 525SC, Vixazol 275 SC, Hc-vil 500SC, Siuvin 275SC, 350SC, 600WP, Hexado 155SC, 300SC, Ao'ya 300SC, Daric 300SC, Daihexe 330 SC, V-T Vil 55SL, 500 SC, Biozol 505SC, Opamar 200SC, Saipora 350SC, Carny super 55SC, Mullingold 95SC, 300WP, 540SC, Andobeam 650WP, 380SC, Mothantilt 850WP, Andoral 250 SC, 500SC, 500WP, 750WP, Tilral super 500WP, Rony 500SC, Daroral 500WP, Vkgoral 500WP, Gold cat 505SC, Calidan 262.5 SC, Cittiz 750WP, Citigold-TSC 650WP, 750WP, Fujibem 777WP, Ricesilk 480SE, 700WP, Sieubem 777WP, Cama-PL 750WP, Carmanthai 80WP, Saaf 75 WP, Megazebusa 600SC, 750WP, 800WP, 850WP, Co-mexyl 600SC, Blubem 777WP, Prozim 500WP, Dosuper
300 EW, Nofatil super 300EW, Siulia 525SE, Cacpenjin 600WP, Eminent Pro 125/150SE,  Kalabas 350SC, Milvil super 500WP, 750WP, Javibean 750WP, Kita-hope 500WP, Benzo 50 WP, Carzole 20 WP, Dacarben 250WP, Vicarben - S70WP, Viram Plus 500 SC, Solan 5 WP, Dacomicl 600SC.

- KAA-Antiblu CC 55SC (thuốc bảo quản lâm sản)

- Doright 600FS, Enaldo 40FS, 440FS (thuốc xử lý hạt giống)

       5. Các loại thuốc có hoạt chất Benomyl (trừ nấm) cấm buôn bán, sử dụng từ ngày 03/01/2019 có tên thương phẩm:

Bemyl 50 WP, Bendazol 50 WP, Benex 50 WP, Benofun 50 WP, Benotigi 50 WP, Bezomyl 50WP, Binhnomyl 50 WP, Fundazol 50 WP, Funomyl 50 WP, Tinomyl 50 WP, Viben 50WP, Copper – B,75 WP, Viben - C
50 WP,  Ankisten 200 WP, 250WP, Bell 50 WP, Benzeb 70 WP,

         6. Các loại thuốc có hoạt chất Thiophanate Methyl (trừ nấm) cấm buôn bán, sử dụng từ ngày 03/01/2019 có tên thương phẩm:

Autovin 380SC, 760WP, Taratek 500SC, Fenxatyl 750WP, Mycotyl 700WP, Fluxanat 750WP, Usagold 390SC, 777WP, Anhteen super 450SC, 780WP, Kachiusa 700WP, Shaner super 200WP, 780WP, Vatinew 500WP, 780WG, Niyoko 750WG, Agrotop 70 WP, 400SC, Binhsin 70 WP, Cantop - M 72WP, Coping M 70 WP, Danatan 70WP, Emxinh M 700WP, Fusin - M 70 WP, Jiatop 70WP, Kuang Hwa Opsin 70 WP, T.sin 70 WP, TS - M annong 70 WP, 430SC, Thio - M 70 WP, 500 SC, Thiomax 70WP, Tipo - M 70 WP, Tomet 70 WP, Top 70 WP, Topan 70 WP, Toplaz 70 WP, Top - Plus M 70 WP, Topnix 70 WP, Topsimyl 70 WP, Topsin M 50SC, 70 WP, Topulas 70 WP, Vithi - M 70 WP, Pysaigon 50 WP, Winmy 75WP, Travil 75WP, Gomi 72.5WP, Trust 72.5WP, Vista 72.5 WP, Disco 750WP, Bemeuro super 750WP, Jia-trimethyl 800WP, Bulky 800WP, Tritop 800WP, Sungold 400SC, 400WP, 800WP, Cuisơ super 350SC.

         7. Các loại thuốc có hoạt chất Acephate (trừ sâu) cấm buôn bán, sử dụng từ ngày 28/10/2019 có tên thương phẩm:

Anitox 50SC, Ansect 72SP, Appenphate75SP, Asataf 75SP, Binhmor 40EC, BM Promax 75WP, Lancer 50SP, 75SP, 97WG, Mace 75SP, 97SP, MO-annong 40SL, 75SP, 300SL, Monster 40 EC, 75 WP, Mytox5GR, 40EC, Orthene75SP, 97Pellet, Song hy75SP, Viaphate 40EC, 75SP, Achony35 WP, Acemida51.8 SP.

         8. Các loại thuốc có hoạt chất Diazinon (trừ sâu) cấm buôn bán, sử dụng từ ngày 28/10/2019 có tên thương phẩm:

Agrozinon60 EC, Azinon50 EC, Basitox5GR, 10GR, Basutigi10GR, 40EC, 50EC, Binhnon40 EC, Cazinon10 GR, 50EC, Danasu10 GR, 40EC, 50EC, Diaphos10GR, 50EC, Diazan10GR, 40EC, 50EC, 60EC, Diazol10GR, 50EW, 60 EC, Kayazinon 40EC, Phantom60EC, Subaru10GR, 40 EC, Tizonon50 EC, Vibasu 5GR, 10GR, 10BR, 40EC, 50EC, Vibaba 10GR, 50EC.

        9. Các loại thuốc có hoạt chất Malathion (trừ sâu) cấm buôn bán, sử dụng từ ngày 28/10/2019 có tên thương phẩm: Malate 73EC, Malvate 21 EC.

      10. Các loại thuốc có hoạt chất Zinc phosphide (trừ chuột) cấm buôn bán, sử dụng từ ngày 28/10/2019 có tên thương phẩm: Fokeba 20CP, Zinphos 20CP.

Vì vậy, Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi đề nghị Ủy ban nhân dân các xã và các cơ quan ban ngành thông báo rộng rãi cho nhân dân và các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thuộc quyền quản lý, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành./.

 

Trung tâm UDKHKT&BVCTVN

Tải Thông báo 06

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.