Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

99.44%

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 2621
Trong tháng: 2621
Tổng số lượt truy cập: 16545654

Tin Lộc Hà Tin Lộc Hà

« Quay lại

Các văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng 01 năm 2022

LUẬT

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, số 01/2021/QH15

BH: 12/11/2021

HL: 01/01/2022

2. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Quốc hội, số 69/2020/QH14

BH: 13/11/2020

HL: 01/01/2022

3. Luật Biên phòng Việt Nam của Quốc hội, số 66/2020/QH14

BH: 11/11/2020

HL: 01/01/2022

4.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội, số 67/2020/QH14

BH: 13/11/2020

HL: 01/01/2022

5.Luật Bảo vệ môi trường của Quốc hội, số 72/2020/QH14

BH: 17/11/2020

HL: 01/01/2022

6.Luật Phòng, chống ma túy của Quốc hội, số 73/2021/QH14

BH: 30/03/2021

HL: 01/01/2022

NGHỊ ĐỊNH

1.Nghị định 120/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

BH: 24/12/2021

HL: 01/01/2022

2.Nghị định 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy

BH: 08/12/2021

HL: 01/01/2022

3.Nghị định 112/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

BH: 10/12/2021

HL: 01/01/2022

4.Nghị định 105/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy

BH: 04/12/2021

HL: 01/01/2022

5.Nghị định 85/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử

BH: 25/09/2021

HL: 01/01/2022

6.Nghị định 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

BH: 11/11/2021

HL: 01/01/2022

7.Nghị định 100/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

BH: 15/11/2021

HL: 01/01/2022

8.Nghị định 102/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

BH: 16/11/2021

HL: 01/01/2022

9.Nghị định 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

BH: 08/11/2021

HL: 01/01/2022

10.Nghị định 95/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu

BH: 01/11/2021

HL: 02/01/2022

11.Nghị định 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

BH: 07/12/2021

HL: 20/01/2022

12.Nghị định 106/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam

BH: 06/12/2021

HL: 21/01/2022

QUYẾT ĐỊNH

1.Quyết định 03/2021/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và ban hành kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán

BH: 17/11/2021

HL: 01/01/2022

2.Quyết định 1934/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước

BH: 17/11/2021

HL: 01/01/2022

3.Quyết định 5652/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

BH: 10/12/2021

HL: 01/01/2022

4.Quyết định 1956/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016

BH: 03/12/2021

HL: 01/01/2022

5.Quyết định 1260/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027"

BH: 19/07/2021

HL: 01/01/2022

6.Quyết định 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

BH: 22/07/2021

HL: 01/01/2022

7.Quyết định 1265/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Tiêu chí chất lượng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối với hạng mục sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình

BH: 23/08/2021

HL: 01/01/2022

8.Quyết định 2579/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình mỏ than hầm lò

BH: 15/11/2021

HL: 01/01/2022

9.Quyết định 3308/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2022

BH: 01/10/2021

HL: 01/01/2022

10.Quyết định 3226/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn

BH: 20/09/2021

HL: 01/01/2022

11.Quyết định 36/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025

BH: 13/12/2021

HL: 28/01/2022

THÔNG TƯ

1.Thông tư 100/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

BH: 15/11/2021

HL: 01/01/2022

2.Thông tư 09/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ

BH: 01/11/2021

HL: 01/01/2022

3.Thông tư 99/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ

BH: 15/11/2021

HL: 01/01/2022

4.Thông tư 102/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

BH: 17/11/2021

HL: 01/01/2022

5.Thông tư 101/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

BH: 17/11/2021

HL: 01/01/2022

6.Thông tư 19/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

BH: 16/11/2021

HL: 01/01/2022

7.Thông tư 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán

BH: 11/11/2021

HL: 01/01/2022

8.Thông tư 17/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

BH: 15/11/2021

HL: 01/01/2022

9.Thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

BH: 30/12/2020

HL: 01/01/2022

10.Thông tư 02/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia"

BH: 21/06/2021

HL: 01/01/2022

11.Thông tư 17/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

BH: 16/11/2021

HL: 01/01/2022

12.Thông tư 46/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp

BH: 21/12/2020

HL: 01/01/2022

13.Thông tư 49/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC)

BH: 21/12/2020

HL: 01/01/2022

14.Thông tư 50/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng amôniắc công nghiệp

BH: 21/12/2020

HL: 01/01/2022

15.Thông tư 48/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm

BH: 21/12/2020

HL: 01/01/2022

16.Thông tư 47/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

BH: 21/12/2020

HL: 01/01/2022

17.Thông tư 06/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

BH: 06/04/2021

HL: 01/01/2022

18.Thông tư 18/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy

BH: 16/11/2021

HL: 01/01/2022

19.Thông tư 95/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025"

BH: 11/11/2021

HL: 01/01/2022

20.Thông tư 07/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định việc ban hành thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

BH: 01/11/2021

HL: 01/01/2022

21.Thông tư 17/2021/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu

BH: 09/11/2021

HL: 01/01/2022

22.Thông tư 90/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách

BH: 13/10/2021

HL: 01/01/2022

23.Thông tư 88/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

BH: 11/10/2021

HL: 01/01/2022

24.Thông tư 12/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác

BH: 26/10/2021

HL: 01/01/2022

25.Thông tư 11/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch

BH: 06/10/2021

HL: 01/01/2022

26.Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

BH: 29/09/2021

HL: 01/01/2022

27.Thông tư 85/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

BH: 05/10/2021

HL: 01/01/2022

28.Thông tư 97/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tạm ứng vay ngân quỹ Nhà nước của ngân sách Nhà nước

BH: 12/11/2021

HL: 01/01/2022

29.Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất

BH: 16/11/2021

HL: 01/01/2022

30.Thông tư 17/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

BH: 15/11/2021

HL: 02/01/2022

31.Thông tư 104/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu

BH: 18/11/2021

HL: 02/01/2022

32.Thông tư 103/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu

BH: 18/11/2021

HL: 02/01/2022

33.Thông tư 118/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 116/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

BH: 22/12/2021

HL: 05/01/2022

34.Thông tư 153/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và kế hoạch kinh phí hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Bộ Quốc phòng

BH: 23/11/2021

HL: 06/01/2022

35.Thông tư 32/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên

BH: 22/11/2021

HL: 07/01/2022

36.Thông tư 18/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

BH: 18/11/2021

HL: 07/01/2022

37.Thông tư 19/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá

BH: 24/11/2021

HL: 08/01/2022

38.Thông tư 20/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

BH: 26/11/2021

HL: 10/01/2022

39.Thông tư 106/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

BH: 26/11/2021

HL: 10/01/2022

40.Thông tư 21/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng

BH: 26/11/2021

HL: 10/01/2022

41.Thông tư 33/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Xóa mù chữ

BH: 26/11/2021

HL: 11/01/2022

42.Thông tư 19/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

BH: 23/11/2021

HL: 12/01/2022

43.Thông tư 105/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

BH: 25/11/2021

HL: 15/01/2022

44.Thông tư 29/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

BH: 30/11/2021

HL: 15/01/2022

45.Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

BH: 30/11/2021

HL: 15/01/2022

46.Thông tư 28/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

BH: 30/11/2021

HL: 15/01/2022

47.Thông tư 26/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

BH: 29/11/2021

HL: 15/01/2022

48.Thông tư 24/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, bảo trì công trình hàng không

BH: 22/11/2021

HL: 15/01/2022

49.Thông tư 25/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt; Thông tư 05/2021/TT-BGTVT ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 và Thông tư 24/2020/TT-BGTVT ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt

BH: 29/11/2021

HL: 15/01/2022

50.Thông tư 12/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

BH: 25/11/2021

HL: 15/01/2022

51.Thông tư 16/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp

BH: 10/11/2021

HL: 15/01/2022

52.Thông tư 18/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 40/2019/TT-BCT ngày 10/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương

BH: 19/11/2021

HL: 19/01/2022

53.Thông tư 18/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử

BH: 30/11/2021

HL: 20/01/2022

54.Thông tư 107/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ Phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

BH: 03/12/2021

HL: 20/01/2022

55.Thông tư 31/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành, liên tịch ban hành

BH: 07/12/2021

HL: 20/01/2022

56.Thông tư 20/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội

BH: 30/11/2021

HL: 20/01/2022

57.Thông tư 10/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

BH: 17/11/2021

HL: 20/01/2022

58.Thông tư 15/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BH: 06/12/2021

HL: 21/01/2022

59.Thông tư 119/2021/TT-BCA của Bộ Công an về quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự

BH: 08/12/2021

HL: 22/01/2022

60.Thông tư 21/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi

BH: 10/12/2021

HL: 24/01/2022

61.Thông tư 10/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư

BH: 10/12/2021

HL: 25/01/2022

62.Thông tư 23/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BH: 09/12/2021

HL: 25/01/2022

63.Thông tư 110/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

BH: 10/12/2021

HL: 26/01/2022

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1.Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

BH: 29/11/2021

HL: 14/01/2022

NGHỊ QUYẾT

1.Nghị quyết 09/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024

BH: 08/12/2021

HL: 01/01/2022

2.Nghị quyết 35/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hải Phòng

BH: 13/11/2021

HL: 01/01/2022

3.Nghị quyết 36/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

BH: 13/11/2021

HL: 01/01/2022

4.Nghị quyết 37/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa

BH: 13/11/2021

HL: 01/01/2022

5.Nghị quyết 38/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

BH: 13/11/2021

HL: 01/01/2022

6.Nghị quyết 33/2021/QH15 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến

BH: 12/11/2021

HL: 01/01/2022

7.Nghị quyết 01/2021/UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022

BH: 01/09/2021

HL: 01/01/2022

8.Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bố trí lực lượng và chế độ chính sách cho nhân viên chăn nuôi thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

BH: 23/09/2021

HL: 01/01/2022

9.Nghị quyết 08/2021/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc giải thích khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự

BH: 26/11/2021

HL: 14/01/2022

HIỆP ĐỊNH

1.Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực

BH: 15/11/2020

HL: 01/01/2022

 

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.