Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 6418
Trong tháng: 141558
Tổng số lượt truy cập: 2514112

Tin mới nhất Tin mới nhất

Lộc Hà đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND các cấp

Tiếp xúc cử tri (TXCT) là một trong những hoạt động quan trọng của đại biểu HĐND được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Làm tốt công tác TXCT sẽ thu thập và giải quyết một cách kịp thời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, những bức xúc của cử tri, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Với phương châm hoạt động "Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân", từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND các cấp huyện Lộc Hà đã và đang tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TXCT. Đối với cấp huyện, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các địa phương tổ chức cho đại biểu HĐND huyện TXCT tại 89 lượt TXCT thuộc địa bàn 13 xã. Tại các cuộc TXCT đã có trên 13.350 lượt cử tri tham gia và 1.150 lượt ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của huyện, tỷ lệ kiến nghị được giải quyết đến nay đạt trên 85%Công tác TXCT của HĐND hai cấp trên địa bàn huyện Lộc Hà ngày càng được quan tâm, đi vào chiều sâu nền nếp, thể hiện sự dân chủ, bình đẳng, công khai và thẳng thắn giữa cử tri với đại biểu. Đa số đại biểu HĐND các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị TXCT, kết hợp với khảo sát thực tế để nắm chắc tình hình phản ảnh Thường trực HĐND theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Nội dung, hình thức TXCT có nhiều đổi mới, đa dạng, tiếp xúc cử tri theo cá nhân hoặc theo nhóm tại trụ sở UBND xã và tại các thôn, hoặc gặp gỡ trực tiếp để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Đối với những nơi TXCT có nhiều ý kiến cá nhân thì đại biểu dành thời gian tiếp xúc trực tiếp, lắng nghe, tiếp thu để chuyển đến cơ quan có trách nhiệm xem xét giải quyết.

Qua TXCT, đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện đã thu thập được nhiều ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kịp thời xem xét, giải quyết. Thường trực, các ban và các đại biểu HĐND đã tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua đó thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử và từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Thông qua tiếp xúc của đại biểu, cử tri cũng đã quan tâm nhiều hơn đến hoạt động này và ngày càng mong muốn được gặp gỡ nhiều hơn để trao đổi, gữi gắm tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của mình với các đại biểu mà mình tín nhiệm bầu ra. Đa phần cử tri đã thẳng thắn bày tỏ những ý kiến tâm huyết có tính chất xây dựng ở tầm vĩ mô như chế độ chính sách, cơ chế đầu tư, quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của các cấp. Đồng thời cử tri cũng bày tỏ những bức xúc từ thực tiễn ở cơ sở như: tiến độ xây dựng một số dự án còn chậm, vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng, giải quyết việc làm, việc nâng cao y đức của đội ngũ y bác sỹ... Sau khi tiếp xúc, các ý kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản được tổng hợp đầy đủ để chuyển đến UBND các cấp, cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời, thấu đáo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn công tác TXCT của đại biểu HĐND các cấp huyện Lộc Hà vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Hoạt động TXCT cơ bản tập trung vào trước các kỳ họp; hình thức TXCT chủ yếu là tiếp xúc chung theo các tổ đại biểu (cấp huyện), chưa tổ chức nhiều các cuộc TXCT theo chuyên đề, theo nhóm đối tượng. Việc trực tiếp gặp gỡ, đối thoại để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và những vấn đề cử tri quan tâm chưa được thực hiện nhiều. Các ý kiến của cử tri chủ yếu liên quan đến quyền lợi trực tiếp của cá nhân; những vấn đề chung của địa phương, việc đề xuất, góp ý xây dựng chủ trương, chính sách của huyện, xã ít được đề cập, phản ánh; việc đối thoại, trao đổi qua lại giữa đại biểu với cử tri tại các buổi tiếp xúc còn ít. Công tác tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri có lúc, có nơi còn chậm, chưa đầy đủ. Việc giải quyết một số kiến nghị của cử tri chưa kịp thời, cá biệt còn một số vấn đề được cử tri nêu nhiều lần nhưng chưa được giải quyết thoả đáng nên chưa đáp ứng được sự mong muốn và hài lòng của cử tri. Một số đại biểu HĐND chưa thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, chưa thật sự quan tâm, đầu tư để nâng cao chất lượng, hiệu quả TXCT. Kỹ năng, phương pháp TXCT của một số đại biểu còn hạn chế, chưa có sự linh hoạt, cách thức trình bày báo cáo còn dài, thiếu sinh động, lôi cuốn. Có đại biểu còn thiếu kinh nghiệm, chưa làm chủ được diễn đàn TXCT, nhất là trong việc xử lý các tình huống phát sinh.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT của Đại biểu, HĐND các cấp huyện Lộc Hà đã và đang tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

Một là: Đổi mới, nâng cao nhận thức về công tác TXCT, yêu cầu đại biểu HĐND cần nâng cao trách nhiệm, phải có nhận thức sâu sắc, đúng đắn, xác định tầm quan trọng, việc TXCT vừa là nghĩa vụ, là trách nhiệm của đại biểu HĐND. Nâng cao kỹ năng, năng lực của đại biểu HĐND trong hoạt động TXCT; đại biểu phải nắm vững đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương để có khả năng phân tích những ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đại biểu không chỉ lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri mà còn phải biết giải thích, làm rõ những vấn đề mà cử tri nêu ngay tại buổi tiếp xúc; đồng thời có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cử tri nghiêm chỉnh thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của HĐND…

Hai là: Chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch TXCT, phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể từng ngành, từng đại biểu HĐND trong hoạt động TXCT. Không nhất thiết phải tiếp xúc trước và sau kỳ họp mà tùy theo điều kiện cụ thể, đại biểu HĐND có thể trực tiếp gặp gỡ, liên hệ với cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và tiếp nhận, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri. Địa phương nào có điều kiện phù hợp, thuận lợi thì tổ chức tiếp xúc cử tri hai cấp, ba cấp cùng một địa điểm, nhằm giúp cho Đại biểu HĐND cấp dưới nắm thêm thông tin và trao đổi rút kinh nghiệm về phương pháp, kỹ năng trong hoạt động TXCT, đồng thời tiết kiệm được thời gian của cử tri.

Ba là: Đổi mới nội dung, hình thức TXCT, đại biểu HĐND cần nghiên cứu, chuẩn bị lựa chọn nội dung, những vấn đề liên quan trực tiếp đến cử tri để thông báo tới cử tri đảm bảo ngắn gọn, phù hợp với địa bàn tiếp xúc và đối tượng cử tri. Đại biểu cần báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan chức năng trả lời, các nghị quyết HĐND mới được thông qua tại kỳ họp và các văn bản pháp luật liên quan khác để tuyên truyền, phổ biến, giải thích, vận động Nhân dân thực hiện. Không chỉ tham gia đủ các cuộc TXCT, đại biểu còn phải dành thời gian hợp lý định hướng, gợi mở, tạo điều kiện cho cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm ngày tại cuộ TXCT.

Thường trực HĐND phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp chủ động thống nhất xây dựng kế hoạch, thời gian TXCT trước các kỳ họp HĐND đảm bảo sớm, kịp thời và đúng quy định. Thành phần TXCT đổi mới theo hướng mời đại diện lãnh đạo UBND huyện, cấp xã để giải đáp, trả lời và làm sáng tỏ ngay tại hội nghị những vấn đề mà cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền. Tăng cường tổ chức TXCT theo chuyên đề, lĩnh vực, tiếp xúc tại thôn, xóm, khu dân cư, nhất là những nơi người dân đã có ý kiến, kiến nghị, có vấn đề nổi cộm, bức xúc nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Bốn là: Thực hiện tốt công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, đây là vấn đề quan trọng cần quan tâm, Việc tổng hợp phải bảo đảm chính xác, trọng tâm những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị, phản ánh. Coi trọng việc phân loại và chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đúng địa chỉ, phải quan tâm cao đến những vấn đề bức xúc, vấn đề đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, đồng thời phản ảnh đầy đủ, chính xác ý kiến, kiến nghị của cử tri đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Việc phân loại, chuyển ý kiến, kiến nghị tới đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết sẽ giúp cho việc giải quyết ý kiến, kiến nghị nhanh hơn, chính xác hơn, góp phần tạo dựng lòng tin của nhân dân đối với chính quyền.

Năm là: Thường trực, các ban và đại biểu HĐND phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; khi thấy cần thiết có thể tổ chức giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định. Cần tập trung theo dõi, giám sát đến cùng để các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri chưa được giải quyết thỏa đáng để tránh tình trạng những ý kiến, kiến nghị của đại biểu cũng như của cử tri kiến nghị nhiều lần mà không được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đặc biệt, đại biểu phải đeo bám, giám sát đôn đốc cho đến khi vấn đề được giải quyết thỏa đáng để trả lời cử tri trong những cuộc tiếp xúc sau, vấn đề nào đòi hỏi thời gian hoặc chưa có điều kiện giải quyết, cần giải thích rõ với cử tri, không từ chối, né tránh…

Văn Hân                       

 

 

 

 

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.