Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 1291
Trong tháng: 155528
Tổng số lượt truy cập: 2528082

Tin mới nhất Tin mới nhất

Lộc Hà: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 11 khóa XII và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh và huyện

Sáng ngày 22/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 11 (khóa XII) và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và huyện.

Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thế Hoàn - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy; Trần Xuân Lương - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Lê Trung Phước - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo các ban ngành, địa phương trên địa bàn toàn huyện.

Mở đầu hội nghị, gần 180 đại biểu đã nghe đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phan Thành Chung giới thiệu nội dung chủ yếu về Báo cáo Chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội; quán triệt Nghị quyết số 51 ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và Chỉ thị số 30 của ban Thường vụ Huyện ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, tham gia hội họp; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện lê Trung Phước quán triệt Nghị quyết 50 ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Theo đó, các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị nêu là: Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài phải phù hợp xu hướng phát triển, tiếp cận chuẩn mực tiên tiến và hài hòa với các cam kết quốc tế, bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán, công khai, minh bạch và tính cạnh tranh cao. Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu…

Với sự tham gia quán triệt của đồng chí Lê Quang Huệ - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị đã khẳng định sự chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là yêu cầu tất yếu khách quan, nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Đồng thời, nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp, là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Trần Văn Hào đã quán triệt, phân tích các nội dung cơ bản của Quy định số 205 ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền; Quán triệt Hướng dẫn 21 của Ban Tổ chức Trung ương: Hướng dẫn số 03 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hàng năm.

Dưới sự điều hành của đồng chí Trưởng Ban tổ chức, Huyện ủy Lộc Hà cũng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ đủ điều kiện về tuổi tái cử Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Cán bộ được quy hoạch vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thế Hoàn yêu cầu đại biểu tiếp thu nghiêm túc các nội dung hội nghị, từ đó quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh và của huyện đến tận cơ sở, đảng viên; để từ đó triển khai thực hiện trên cơ sở bám sát thực tiễn của địa phương, đơn vị mình. Các Ban đảng Huyện ủy bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu các nghị quyết chuyên đề liên quan đến chiến lược an ninh quốc gia; hợp tác đầu tư nước ngoài; chủ động tham gia cuộc cách mạng 4.0; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền... Để đáp ứng các yêu cầu, nội dung cần thiết trong công tác chuẩn bị văn kiện đại hội Đảng các cấp, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lộc Hà đề nghị các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc: quá trình xây dựng báo cáo phải bám sát Cương lĩnh, các quan điểm, đường lối, định hướng lớn của Đảng, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XII; Phải bám sát định hướng chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để đánh giá và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp phải được thực hiện chặt chẽ, rà soát, đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, đa chiều, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát và công khai kết quả.

Về nhiệm vụ trước mắt, các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung cao chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò người đứng đầu; chủ động xây dựng chương trình hành động; dồn sức chỉ đạo giải quyết các công việc còn tồn đọng trong những tháng cuối năm; đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn…

Trâm Anh                             

 

 

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.