Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 401
Trong tháng: 5687
Tổng số lượt truy cập: 2951933

Tin mới nhất Tin mới nhất

« Quay lại

“Vững tin theo Đảng”

90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam chèo lái con thuyền cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa đất nước Việt Nam cập bến bờ vinh quang. Trên quê hương Lộc Hà, Đảng bộ và nhân dân hướng tới Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng đang phát động, triển khai, tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua lập thành tích cao nhất dâng lên Đảng kính yêu. Những ngày này, dưới sắc thắm cờ Đảng búa liềm, Đình Đỉnh Lự ở xã Tân Lộc – nơi thành lập chi bộ Đảng sớm nhất của tỉnh Hà Tĩnh rợp bóng cờ vui, hân hoan đón các thế hệ đảng viên, nhân dân và các em học sinh về tiếp nối mạch nguồn cách mạng.

Những năm đầu thế kỷ 20, Đình Đỉnh Lự là nơi tập trung các danh sĩ yêu nước trong vùng để bàn cách chống thực dân Pháp, giành chính quyền về tay nhân dân. Các đảng viên đầu tiên của Chi bộ là đồng chí Mai Cát, Nguyễn Cứ, Mai Đỉnh, Phan Gần, Hoàng Khoái Lạc...đã gây dựng phong trào, tổ chức nhiều hoạt động đấu tranh chống sự đàn áp của thực dân, đế quốc.

Đình có kiến trúc gồm 5 gian theo kiểu tứ trụ, được chạm trổ, trang trí rất tỉ mỉ và tinh tế, được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1998. Trải qua nhiều biến động thăng trầm của lịch sử, Đình đã bị xuống cấp hư hỏng nhưng các cấp ủy, Đảng bộ và nhân dân luôn gìn giữ, trùng tu tôn tạo để giữ vững địa chỉ đỏ truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Bia di tích Lịch sử văn hóa Đình Đỉnh Lự

Nằm ở vùng thượng huyện Lộc Hà, Tân Lộc có diện tích tự nhiên 1236,63 ha, 4 thôn với 5671 nhân khẩu. Những năm trước đây kết cấu hạ tầng nông thôn của xã còn nhiều yếu kém và thiếu đồng bộ, tình hình phát triển kinh tế -xã hội gặp rất nhiều khó khăn nhưng phát huy truyền thống quê hương Đỉnh Lự cách mạng và anh hùng, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân tập trung xây dựng quê hương đổi mới. Nhờ vậy trong công cuộc XD NTM, Tân Lộc đã có nhiều khởi sắc, bộ mặt nông thôn đã đổi thay r nét. Năm 2018, từ đơn vị "dự bị" Tân Lộc vượt lên và được công nhận là xã đạt chuẩn NTM. Để có được kết quả đó xã đã huy động tổng nguồn lực trên 69 tỷ đồng; trong đó Nhân dân đóng góp gần 16 tỷ, ngân sách xã gần 18 tỷ đồng và các nguồn xã hội hóa khác tập trung xây dựng được 42,8km đường giao thông; gần 19,6km kênh mương; trồng 3320 cây xanh bóng mát. Toàn xã có 04 HTX, 07 mô hình kinh tế hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt gần 34 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%; 3 thôn đạt danh hiệu văn hóa và 2 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Bên cạnh phát huy sức mạnh đoàn kết, Tân Lộc đã biết khơi dậy tinh thần truyền thống Cách mạng trong toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân để quyết tâm xây dựng quê hương đổi mới.

Đảng bộ Huyện Lộc Hà hiện có 31 tổ chức cơ sở đảng, với 165 chi bộ và 4.375 đảng viên. Những năm qua, BTV Huyện ủy đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở quan tâm công tác phát triển đảng viên, tạo nguồn lực cho tổ chức cơ sở đảng. Từ năm 2015 đến nay toàn huyện đã kết nạp được hơn 500 đảng viên. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển đảng viên, nhưng Huyện ủy Lộc Hà đã tập trung đổi mới nhận thức, gắn tuyên truyền với giáo dục chính trị tư tưởng; có kế hoạch kết nạp đảng viên sát đúng; làm tốt công tác quy hoạch và bồi dưỡng nguồn. Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên; phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể trong việc tham gia xây dựng phát triển đảng; Tăng số lượng nhưng phải nâng cao chất lượng, từng bước củng cố, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Tuổi trẻ huyện nhà vững tin theo Đảng

Để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, cấp ủy Đảng luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tỉnh, huyện để ban hành, triển khai nhiệm vụ chính trị nghiêm túc, kịp thời và sát đúng. Trong đó, tập trung quán triệt, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII),Chỉ thị số 35, Kết Luận số 05, Chỉ thị số 20 của BTV Tỉnh ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo diễn đàn sinh hoạt chính trị sâu rộng cho cán bộ, đảng viên…tạo chuyển biến sâu sắc về tư tưởng, đạo đức và tác phong làm việc trong các tổ chức đảng và đảng viên. Từ đó, khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Làm tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo, sắp xếp cán bộ để từng bước chuẩn hóa đội ngũ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Nhiều tập thể, đảng viên đã phát huy tính tiên phong gương mẫu, xuất hiện nhiều mô hình điển hình trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; Kỷ luật, kỷ cương của Đảng được tăng cường, vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị được phát huy. Việc chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên cũng được nâng lên; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, công tác dân vận của Đảng được tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, sâu sát và kịp thời, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Lộc Hà đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đã góp phần tạo được nhiều chuyến biến tích cực trong thực thi nhiệm vụ. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã lựa chọn và xác định khâu đột phá phù hợp với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị như: tập trung đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường việc thực hiện Chỉ thị 05 phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa' trong nội bộ cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân.

Để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn huyện cần tiếp tục nêu cao nhận thức trong việc thực hiện Chỉ thị 05, nhất là chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đơn vị. Tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đổi mới phong cách lề lối làm việc, sâu sát cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của doanh nghiệp và nhân dân. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, xây dựng và chỉnh đốn, phấn đấu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Dâng lên Đảng Quan vinh 90 mừa xuân lịch sử, trong hơn 12 năm qua Lộc Hà đã khẳng định vai trò, vị thế của vùng quê giàu truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng và anh hùng đi lên trên con đường đổi mới và phát triển:

            Chính trị ổn định, kinh tế phát triển, đời sống Nhân dân được cải thiện khá rõ rệt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm ước đạt gần 12%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; thương mại, dịch vụ, du lịch. Đến nay ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 24,2%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựng chiếm 43,4%; thương mại, dịch vụ chiếm 32,4%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2019 đạt 36,5 triệu đồng, tăng gần gấp 7 lần so với năm 2007. Tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 4.502 tỷ đồng, đạt trên 100% KH. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục đẩy mạnh, cuối năm 2019 đã có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới và quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

            Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, thông tin truyền thông có bước chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, truyền thống hiếu học trên địa bàn toàn huyện được phát huy. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn huyện có 89/92 thôn đạt danh hiệu văn hóa, 90,7% gia đình văn hóa, 38% gia đình thể thao. Các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm đầu tư đồng bộ, hệ thống sân chơi, bãi tập đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa được quan tâm (có 59 di tích lịch sử văn hóa được công nhận, trong đó có 6 di tích cấp Quốc gia).

            Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình; các chính sách xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, các dịch vụ xã hội, hỗ trợ cho hộ nghèo, chăm sóc người có công, người cao tuổi, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, các chính sách, an sinh xã hội, được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 còn 3,9%, hộ cận nghèo 4,24% theo tiêu chí mới. Cơ sở vật chất, đội ngũ y, bác sỹ được tăng cường; chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng lên. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, đến nay có 12/12 trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia.

            Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng tập trung đầu mối, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trung tâm Hành chính công hoạt động hiệu quả đã tạo mọi điều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính. Thực hiện các đề án sắp xếp tinh giảm bộ máy, biên chế hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan nhà nước và đơn vị công lập theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trên địa bàn huyện đã sáp nhập thành công Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao & Du lịch và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thành Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện; các Hội xã hội cấp huyện, cấp xã; Sáp nhập xã Bình Lộc và An Lộc thành xã Bình An, xây dựng xã Thạch Bằng đạt đô thị loại V và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua công nhận Thị trấn huyện Lộc Hà...

Thị trấn huyện Lộc Hà hôm nay

        Công tác quân sự địa phương, xây dựng cụm ATLC - SSCĐ được chú trọng. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; ban hành kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn; chú trọng phát triển kinh tế đi đôi với củng cố quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở, cụm ATLC - SSCĐ; thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội.

            An ninh chính trị, trật tự an toàn - xã hội được đảm bảo. Triển khai kịp thời, nghiêm túc kế hoạch về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh; chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh, không để xảy ra các vụ việc nổi cộm, điểm nóng; đấu tranh có hiệu quả với các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc..., tai nạn giao thông được kiềm chế; an ninh xã hội, an ninh tuyến biển cơ bản được đảm bảo, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn.

Trung tâm cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ huyện Lộc Hà

        Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Các cấp ủy đảng thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân về đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không ngừng củng cố và tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và nhân dân. Các tổ chức cơ sở đảng được quan tâm củng cố cả về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ, đảng viên, nhất là ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Những kết quả đã đạt được về chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát và công tác dân vận của Đảng đã nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện nhà trong thời kỳ mới.

Tự hào về truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam sự phát triển của quê hương Lộc Hà, cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện son sắt một lòng vững tin vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Quyết tâm thực hiện thắng lợi huyện đạt chuẩn Quốc gia xây dựng nông thôn mới và tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp./.

Ngọc Quang                       

 

 

 

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.