Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 2096
Trong tháng: 23519
Tổng số lượt truy cập: 3180981

Văn hóa, xã hội Văn hóa, xã hội

« Quay lại

Xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn Quốc gia, trường điển hình tiên tiến

          Toàn huyện hiện có 34 trường học các cấp gồm 12 trường mầm non, 12 trường tiểu học, 7 trường THCS và 03 trường THPT. Tính riêng từ bậc mầm non đến THCS toàn huyện có 17.311 học sinh với 536 lớp. Cụ thể: Bậc mầm non có 4.304 học sinh với 140 lớp; cấp tiểu học có 7.715 học sinh với 238 lớp; cấp THCS có 5.292 học sinh với 158 lớp. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn ngành 980 người (trừ cấp THPT). Trong đó, bậc mầm non có 316 giáo viên; cấp tiểu học có 340 giáo viên và cấp THCS có 324 giáo viên. Tính đến năm học 2019 - 2020, toàn huyện có 29 trường học đạt chuẩn quốc gia gồm: 10 trường Mầm non, 10 trường tiểu học, 7 trường THCS và 02 trường THPT.

Trong những năm qua, công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn Quốc gia, trường điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả hết sức quan trọng. Việc quy hoạch, quy mô mạng lưới trường học, cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng giáo dục, tạo môi trường giáo dục phát triển bền vững. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục có nhận thức cao về nhiệm vụ và trách nhiệm được giao; nhiệt tình, tâm huyết, không quản ngại khó khăn để thực hiện tốt các hoạt động giáo dục. Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn, giáo viên dạy giỏi các cấp ngày càng tăng. Đội ngũ cán bộ quản lý cơ bản chủ động, năng động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Công tác quản lý, chỉ đạo, kỷ cương trường học ngày càng được nâng cao.

Các cấp học, bậc học đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục như: Đổi mới công tác quản lý giáo dục, phương pháp dạy học theo hướng chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn; đổi mới công tác kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học; tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo. Công tác xã hội hóa giáo dục từng bước được được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả thiết thực. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò và nhiệm vụ của công tác xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn Quốc gia, xây dựng trường điển hình tiên tiến có nhiều chuyển biến rõ rệt. Các nguồn lực huy động hỗ trợ cho giáo dục được sử dụng có hiệu quả và phát huy tác dụng cao cho các nhà trường. Các trường học đã triển khai thực hiện đầy đủ, có chất lượng các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động và các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt. Chất lượng và hiệu quả giáo dục ở các cấp học ổn định, củng cố và phát triển toàn diện, đạt kết quả cao. Các trường đạt chuẩn Quốc gia, trường xây dựng trường điển hình tiên tiến đã khẳng định được chất lượng giáo dục, tạo được uy tín và niềm tin đối với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các bậc phụ huynh học sinh cũng như toàn xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng củng cố, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn Quốc gia, trường điển hình tiên tiến trong những năm qua còn gặp không ít khó khăn, tồn tại và hạn chế. Công tác truyên truyền về mục đích, nội dung, ý nghĩa của việc xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng trường học đạt chuẩn Quốc gia, trường điển hình tiên tiến của một số địa phương, trường học hiệu quả chưa cao. Đội ngũ cán bộ, giáo viên chưa thật sự đồng bộ ở một số cấp học nên việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng đổi mới chưa đạt hiệu quả tối ưu. Trong nhiều năm qua, giáo viên đứng lớp, nhất là bậc học mầm non, tiểu học còn thiếu rất nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến công tác dạy - học. Một số địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, đầu tư chưa thỏa đáng và chưa chỉ đạo quyết liệt để xây dựng trường chuẩn theo như kế hoạch đề ra; chưa bám sát lộ trình và chưa có giải pháp cụ thể, quyết liệt để triển khai thực hiện. Một bộ phận cán bộ quản lý thiếu năng động, linh hoạt, sáng tạo và ngại khó trong triển khai thực hiện. Một số trường không tái đạt chuẩn sau 5 năm nên không được công nhận chuẩn; nhiều trường đã đạt chuẩn nhưng có nhiều tiêu chí chưa vững chắc. Các tiêu chí trong tiêu chuẩn cơ sở vật chất nhiều trường đạt chưa vững chắc như thiếu phòng học bộ môn, phòng chức năng, sân chơi bãi tập chưa đảm bảo; hệ thống công trình vệ sinh, nước sạch còn bất cập; trang thiết bị phục vụ dạy học cần thiết phục vụ yêu cầu đổi mới giáo dục không được cập nhật, bổ sung thường xuyên. Một số trường còn thiếu diện tích theo quy định nhưng rất khó khăn trong việc mở rộng; cơ sở vật chất một số trường xuống cấp, đặc biệt nhiều trường thiếu phòng học cho học sinh nên số học sinh trên lớp quá tải so với quy định. Việc xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp chưa có chiến lược lâu dài nên nhiều trường học quy mô nhỏ, diện tích chật hẹp nhưng không thể mở rộng thêm trong khi nhu cầu còn cao. Tình trạng "bê tông hóa" tại các trường còn khá phổ biến; hệ thống cây xanh, bóng mát trong các trường còn hạn chế...

Để công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn Quốc gia, trường điển hình tiên tiến trên địa huyện ngày càng đạt kết quả cao và đi vào chiều sâu thiết thực hơn, thiết nghỉ trong thời gian tới huyện nhà nói chung và các cấp, ngành, địa phương, trường học đã, đang và cần tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ một số giải pháp sau:

            Thứ nhất: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xác định công tác xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn Quốc gia, trường điển hình tiên tiến là mục tiêu quan trọng, là giải pháp tiên quyết để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của huyện. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp tăng cường sự chỉ đạo các trường học tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp cụ thể, đồng bộ để đảm bảo duy trì và phát triển trường đạt chuẩn Quốc gia, trường điển hình tiên trong những năm tiếp theo. Đối với các xã, hàng năm đưa nhiệm vụ xây dựng trường học đạt chuẩn, trường điển hình tiến vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; đẩy mạnh huy động nguồn lực và thực hiện các nội dung xây dựng trường học đạt chuẩn, trường điển hình tiên. Các cấp, ngành cần có chiến lược đầu tư cho hoạt động giáo dục nói chung và xây dựng trường chuẩn Quốc gia, trường điển hình tiên tiến nói riêng bằng nhiều giải pháp, nguồn lực đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của phát triển giáo dục và đào tạo phù hợp với sự phát triển xã hội.

            Thứ hai: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tham mưu, phối hợp. Các phòng, ban, ngành chức năng, tổ chức đoàn thể các cấp, địa phương, trường học làm tốt công tác tuyên truyền đối với phụ huynh học sinh, Nhân dân và toàn xã hội về kết quả của công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, trường điển hình tiên tiến trong thời gian qua và tầm quan trọng của công tác này trong thời gian tới nhằm tiếp tục tạo sự đồng thuận, sẻ chia và hỗ trợ, đồng hành cùng với ngành giáo dục để công tác này ngày càng đạt kết quả cao hơn. Tích cực tham mưu với lãnh đạo các cấp về lộ trình xây dựng trường chuẩn, trường điển hình tiên tiến trong thời gian tiếp theo, trong đó quan tâm đến cả các trường duy trì chuẩn, nâng chuẩn và các trường phấn đấu đạt mới theo kế hoạch từng năm, từng giai đoạn và kế hoạch cụ thể từng nội dung về đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, chất lượng giáo dục, công tác xã hội hóa...

            Thứ ba: Phát huy vai trò gương mẫu, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; năng động và sáng tạo trong quản lý và chỉ đạo của cán bộ quản lý, giáo viên, nhất là người đứng đầu trường học. Tiếp tục thực hiện các giải pháp về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường, đảm bảo đủ về số lượng, hoàn thiện về cơ cấu và chất lượng cao. Cán bộ quản lý, giáo viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp quản lý, dạy học để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động dạy - học.

Thứ tư: Tăng cường đầu tư ngân sách Nhà nước cho phát triển giáo dục và đào tạo nói chung và xây dựng trường học đạt chuẩn, trường điển hình tiến tiến nói riêng. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội để cùng chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục. Cần tạo sự đồng thuận trong cấp ủy, chính quyền và Nhân dân và hội đồng sư phạm nhà trường trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các bậc phụ huynh để tăng cường các giải pháp phát triển giáo dục cũng như cải tạo cơ sở vật chất trường học. Các địa phương và các nhà trường cần thường xuyên rà soát điều kiện cở sở vật chất, trang thiết bị, xác định nhu cầu đầu tư, lộ trình thực hiện để huy động nguồn lực một cách phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu cấp thiết vừa có tính chiến lược để tạo sự ổn định, phát triển bền vững.

Thứ năm: Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện tốt việc huy động học sinh trong độ tuổi đến lớp, duy trì tốt sĩ số học sinh và hạn chế học sinh bỏ học; kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phù hợp với đối tượng học sinh, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo và năng lực của người học. Nâng cao chất lượng hoạt động dạy học, đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn; đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá ở từng cấp học. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện để học sinh hứng thú khi đến trường.

            Lê Văn                         

 

 

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.