Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

99.44%

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 3846
Trong tháng: 203639
Tổng số lượt truy cập: 3786922

Văn hóa, xã hội Văn hóa, xã hội

« Quay lại

Hiệu quả từ giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân

Xem xét, giải quyết và quyết định các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường kỳ của HĐND là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và hết sức quan trọng của Thường trực HĐND các cấp. Làm tốt công tác này sẽ giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương phát sinh giữa hai kỳ họp của HĐND, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBND và các ngành chức năng thông suốt, kịp thời, đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn tại các địa phương.

Qua thực tế cho thấy, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND các cấp huyện Lộc Hà đã hành Quy chế hoạt động, quy định nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm, chế độ làm việc của Thường trực, các Ban HĐND, trong đó cơ bản đều xác định cụ thể nhiệm vụ của Thường trực, các ban của HĐND giữa hai kỳ họp. Căn cứ quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, UBND cùng cấp đã ban hành quy chế phối hợp và quy định nội dung phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh. Nhờ vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay việc giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND các cấp trên địa bàn huyện nhìn chung cơ bản được thực hiện theo đúng quy định. Thường trực HĐND chỉ cho ý kiến đối với những nội dung thuộc thẩm quyền khi UBND đề nghị; việc giải quyết đảm bảo nhanh chóng về thời gian và theo đúng quy trình. Khi có văn bản đề nghị của UBND, Thường trực HĐND xác định yêu cầu, nội dung cần phải giải quyết, trên cơ sở đó phân công các Ban liên quan của HĐND thẩm tra. Căn cứ kết quả thẩm tra của các Ban, Thường trực HĐND tổ chức phiên họp thường kỳ hàng tháng, để thảo luận, quyết định và có văn bản gửi UBND để triển khai thực hiện. Đối với những vấn đề cấp thiết phát sinh cần sớm có ý kiến, Thường trực HĐND trực tiếp hoặc giao lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND có liên quan thẩm tra, đề xuất và gửi văn bản xin ý kiến trực tiếp các thành viên Thường trực để sớm có văn bản trả lời UBND; đồng thời thông báo lại kết quả tại phiên họp Thường trực HĐND gần nhất. Đối với những nội dung còn có ý kiến khác nhau hoặc những vấn đề còn chưa rõ ràng, Thường trực HĐND yêu cầu UBND giải trình làm rõ, hoặc tổ chức làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để yêu cầu làm rõ trước khi có ý kiến bằng văn bản. Những nội dung phát sinh được giải quyết giữa hai kỳ họp đều được Thường trực HĐND tổng hợp báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Hiện nay, việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp được quy định theo hướng khái quát chung tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về Hướng dẫn một số hoạt động của HĐND và một số văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan. Tuy nhiên, các văn bản này không quy định cụ thể, chi tiết "triệt để" việc HĐND ủy quyền cho Thường trực HĐND giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND như thế nào. Trong khi đó, thực tiễn cho thấy những sự việc phát sinh giữa hai kỳ họp của HĐND là rất nhiều và cần được xử lý kịp thời, nhưng mỗi năm HĐND chỉ họp 2 kỳ thường lệ, họp bất thường hoặc chuyên đề khi cần thiết, nếu đợi đến kỳ họp thường lệ mới xem xét, quyết định sẽ rất chậm trễ, không kịp thời và ảnh hưởng lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ thực tiễn trên cho thấy, việc xem xét, giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của HĐND các cấp hiện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, bất cập cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới, đó là:

Hiện nay chưa có quy định cụ thể, chi tiết về thẩm quyền của Thường trực HĐND trong việc quyết định các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, chưa được làm rõ và đầy đủ trong các văn bản pháp luật, gây khó khăn cho việc áp dụng và thực hiện. Quy trình giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND mà UBND xin ý kiến giữa hai kỳ họp chưa được quy định cụ thể dẫn tới việc các địa phương thực hiện không thống nhất; chưa xác định rõ trách nhiệm của UBND khi đề nghị Thường trực HĐND đối với những nội dung phát sinh. UBND khi xin ý kiến của Thường trực HĐND thường chỉ có văn bản đề nghị, không có hồ sơ kèm theo, thường chỉ cung cấp khi có yêu cầu của Thường trực HĐND, hoặc hồ sơ nhiều lúc chưa đầy đủ và thiếu thông tin để Thường trực HĐND nghiên cứu, xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, hoạt động thẩm tra để xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp vẫn còn một số tồn tại. Các vấn đề phát sinh thường là đột xuất nên các ban HĐND rất khó tiến hành thẩm tra do thời gian giải quyết gấp, không có điều kiện tổ chức khảo sát, kiểm tra thực tế tại hiện trường đầy đủ, chu đáo. Việc thẩm tra chủ yếu do trưởng hoặc phó Ban chuyên trách của các Ban HĐND thực hiện (trừ cấp xã) nên có lúc, có nơi chưa đi sâu đánh giá, phân tích các khía cạnh của vấn đề, hiệu lực một số kiến nghị chưa cao. Một số cơ quan, đơn vị được thẩm tra chưa cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết theo yêu cầu, việc giải trình các vấn đề chưa đủ sức thuyết phục đã ảnh hưởng đến việc phân tích, nhận định để đưa ra các kiến nghị của Ban đối với Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan liên quan. Mặt khác, thời gian giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp cũng chưa được quy định để áp dụng thống nhất, do đó tính chủ động, trách nhiệm của các bên liên quan chưa được đề cao. Công tác kiểm tra, giám sát, chế độ thông tin, báo cáo... những nội dung phát sinh sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND cũng chưa được quy định cụ thể nên việc tổ chức thực hiện, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện còn những hạn chế nhất định…

Việc thường trực HĐND các cấp kịp thời xem xét, cho ý kiến, quyết định các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND cùng cấp và của các ngành chức năng. Từ thực tế quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 cùng các văn bản liên quan và những bất cập, khó khăn vướng mắc trong quá trình xem xét, giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND các cấp huyện Lộc Hà đã và đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt vấn đề này như sau:

Thứ nhất, Quy định rõ thẩm quyền của Thường trực HĐND các cấp liên quan đến việc xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND. Rà soát, quy định cụ thể hơn các nội dung cần thiết phải có sự phân quyền hoặc ủy quyền cho Thường trực HĐND xem xét, quyết định giữa hai kỳ họp, nhất là các nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư, quản lý đất đai, tài chính, các vấn đề cấp bách phát sinh..., tạo cơ sở pháp lý cần thiết để Thường trực HĐND thực hiện chức năng nhiệm vụ này, đồng thời cũng tạo thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của UBND và các cấp, ngành, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

Thứ hai, Những vấn đề đặt ra khi xem xét, quyết định các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp phải đảm bảo một số nội dung cơ bản như: Phải xác định được thẩm quyền xử lý các nội dung phát sinh theo quy định của pháp luật; trình tự, thủ tục xử lý, giải quyết các nội dung phát sinh phải đúng quy trình quy định. Cần chú trọng việc giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh kịp thời, khách quan và đúng thẩm quyền. Đồng thời, cần giải quyết linh hoạt một số vấn đề có tính cấp bách phải xử lý trong thời gian ngắn, Thường trực HĐND cần trình xin ý kiến Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp cho chủ trương để HĐND ban hành Nghị quyết ủy quyền cho Thường trực HĐND giải quyết.

Thứ ba, Thường trực HĐND chủ động phân công cho các Ban HĐND nghiên cứu, thẩm tra các vấn đề phát sinh nhằm phát huy vai trò của các Ban trong việc đề xuất Thường trực HĐND phương án xử lý theo lĩnh vực được phân công trên cơ sở quy định của pháp luật. Các Ban tổ chức thẩm tra phải năng động, phát hiện vấn đề, nêu được ý kiến phản biện hợp lý, đúng quy định để xử lý vấn đề, giúp Thường trực HĐND quyết định chính xác, đúng đắn, đáp ứng công tác quản lý, điều hành của UBND các cấp.

Thứ tư, Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của Thường trực, các Ban HĐND, đảm bảo công khai, dân chủ, thống nhất cao các nội dung, văn bản của Thường trực HĐND trước khi ký ban hành. Cần có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện nhiệm vụ giải quyết những vấn đề phát sinh giữ hai kỳ họp, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan... Nội dung, hồ sơ, thủ tục liên quan đến những vấn đề mà UBND trình phải đúng quy định về thẩm quyền, đảm bảo các thông tin cần thiết có liên quan để Thường trực HĐND xem xét, quyết định.

Thứ năm, quy định cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát, chế độ thông tin, báo cáo... về việc xem xét, quyết định, thực hiện quyết định về các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp làm cơ sở cho việc đánh giá sự phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND cùng cấp và trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường sự phối hợp giữa Thường trực HĐND và UBND từ việc thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội; ban hành và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp, thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ xem xét, quyết định các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp.

Văn Hân                                 

 

 

 

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.