Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

99.44%

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 3693
Trong tháng: 26379
Tổng số lượt truy cập: 3833359

Văn hóa, xã hội Văn hóa, xã hội

« Quay lại

Làm tốt công tác tuyên truyền xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Trên cơ sở nội dung Chỉ thị 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", huyện Lộc Hà đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị đưa nội dung công tác gia đình vào nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của chi bộ và chính quyền gắn với nhiệm vụ chính trị hàng năm, tập trung là công tác phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới; huyện đã kịp thời ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện, các nội dung đều được lồng ghép vào trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở", trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học, phòng, chống bạo lực gia đình như: Xây dựng gia đình văn hóa với tiêu chí vợ, chồng bình đẳng, thương yêu giúp đỡ nhau tiến bộ, tôn trọng nhau, không có hành vi bạo lực dưới mọi hình thức, thực hiện bình đẳng giới, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, đối xử công bằng với con, tăng cường tình đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng dân cư; gia đình nề nếp; ông bà, cha mẹ mẫu mực; con cháu thảo hiền; giữ gìn các giá trị văn hóa gia đình truyền thống, tích cực tham gia vào công việc vận động, hòa giải nhằm giảm thiểu mầm mống bạo lực gia đình; Các gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Coi công tác xây dựng gia đình là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; Việc rà soát, đánh giá tình hình gia đình được thực hiện định kỳ 6 tháng và 1 năm theo hướng dẫn; đồng thời triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Vì vậy trong 15 năm qua đời sống văn hóa tinh thần của người dân và các hộ gia đình không ngừng được nâng lên; các thủ tục lạc hậu trong hôn nhân và gia đình được xóa bỏ; bạo lực gia đình có chiều hướng giảm; công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em được quan tâm với các hoạt động "Vì trẻ em" hàng năm từ huyện đến cơ sở....

 

Lễ phát động ra mắt mô hình thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại thôn Kim Tân, xã Tân Lộc

 

Trong 15 năm qua, huyện Lộc Hà đã tập trung chỉ đạo thực hiện triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến từng chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức ,viên chức, đặc biệt là tuyên truyền về các quan điểm của Đảng và Nhà nước trong chiến lược xây dựng gia đình, bảo đảm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và bình đẳng, mỗi cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con, lấy hạnh phúc gia đình làm động lực của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh đó, đưa nội dung công tác gia đình thành một nội dung trọng tâm trong xây dựng và thực hiện hương ước cộng đồng ở khu dân cư, vừa đạt hiệu quả công tác tuyên truyền vừa đem lại hiệu quả về mặt thực thi các quy định của pháp luật và của cộng đồng dân cư ở mỗi địa phương; đều triển khai các kế hoạch, nội dung tuyên truyền đến cơ sở nhân ngày Hạnh phúc Thế giới 20/3; ngày Gia đình Việt Nam 28/6; ngày phòng, chống bạo lực gia đình 18/11; ngày phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11... thông qua tuyên truyền cổ động trực quan bằng khẩu hiệu, pano, áp phích, cờ phướn...  với 780 câu khẩu hiệu. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục về Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới và các văn bản liên quan trên hệ thống Đài Truyền thanh huyện và cơ sở với kết quả thực hiện gần 540 lượt tuyên truyền; huyện đã cấp phát 1.281 cuốn tài liệu gồm: Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân gia đình; Luật bình đẳng giới; Hỏi đáp Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và 1.457 tờ rơi, tờ gấp các loại tuyên truyền về nội dung cơ bản Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Tổ chức 11 cuộc tập huấn về Luật phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện  cho 1.560 lượt người; tại xã 35 cuộc cho 12.356 lượt người; tư vấn pháp luật cho 2.312 lượt người; tổ chức hoà giải 120 vụ việc về hôn nhân gia đình tại cơ sở, trong đó có 97 vụ việc hoà giải thành. Từ đó đã nâng cao nhận thức cho người dân về hành vi bạo lực gia đình; phương pháp phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó Hội Phụ nữ huyện và Ban VSTBPN tổ chức được 32 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ cho cán bộ làm công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, cho các tổ tư vấn, nhóm tư vấn về hôn nhân và gia đình, nhóm tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình với sự tham gia của hơn 15.410 lượt; 10 lớp cho đội ngũ cán bộ các tổ chức đoàn thể từ Ban chấp hành trở lên với 3.870 lượt. Đáng chú ý năm 2012 huyện đã tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về luật phòng, chống bạo lực gia đình và Luật bình đẳng giới có 4.434 bài tham gia, nhiều bài dự thi đạt giải cao, đầu tư công phu, đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi đã góp phần quan trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật.

Để đạt được mục tiêu chủ yếu của công tác gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa là ổn định, củng cố và xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con (mỗi cặp vợ chồng chỉ một hoặc hai con), no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, để mỗi gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội, huyện tập trung thực hiện tốt 6 mục tiêu cụ thể: Tổ chức thực hiện tốt "Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030" và kế hoạch hành động của UBND huyện thực hiện Nghị quyết của Chính phủ. Thông báo Kết luận của Ban Bí thư (khóa IX) về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Phấn đấu hết năm 2020 , toàn huyện có 100% hộ gia đình được tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng về thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, có 98% gia đình giành thời gian chăm sóc, dạy bảo con, cháu tạo điều kiện cho con, cháu là trai hay gái. Duy trì hoạt động mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình; hình thành các nhóm trợ giúp nạn nhân bị bạo lực, kiên quyết đấu tranh xử lý các hành vi bạo lực gia đình, giảm số vụ bạo lực gia đình ở mức thấp nhấp. Gắn thực hiện "Xây dựng gia đình hạnh phúc" với thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở khu dân cư. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy và sự chỉ đạo của UBND các xã, thị trấn đồng thời có sự phối hợp của các ban, ngành trong việc triển khai thực hiện công tác gia đình trong giai đoạn mới. Từng bước hoàn thiện hệ thống dịch vụ có liên quan để củng cố phát triển kinh tế gia đình, chú ý hơn nữa việc hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình thuộc các đối tượng chính sách, gia đình nghèo, tiến tới xây dựng gia đình thoát nghèo bền vững. Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình từ huyện đến các xã, thị trấn.

 

Hội nghị vinh danh gia đình văn hóa tiêu biểu

 

Để phòng, chống những mặt trái của cơ chế thị trường đã tạo những ảnh hưởng lớn tới đời sống mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Đặc biệt là ảnh hưởng tới nhân cách và lối sống của một bộ phận giới trẻ hiện nay, huyện tập trung các nhóm giải pháp sau:

Một là, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để các cấp ủy, chính quyền các cấp và mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò quan trọng của gia đình; xác định xây dựng gia đình là một trong những nội dung cốt lõi của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hoá" ở cơ sở, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; coi đây là một trong những động lực quan trọng quyết định thành công sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phải đưa nội dung phong trào này vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và chương trình kế hoạch công tác hàng năm. Gắn kết với việc chỉ đạo tổng kết, sơ kết công tác gia đình trong từng giai đoạn kết hợp với các phong trào khác để đạt hiệu quả thiết thực.

Hai là, giữ gìn và phát huy mạnh mẽ các giá trị tốt đẹp của truyền thống gia đình, dân tộc đi liền với việc tiếp thu những giá trị tiến bộ của gia đình hiện đại, cao hơn nữa là để vun đắp tình yêu quê hương, Tổ quốc trong mỗi thành viên gia đình.

Ba là, Thực hiện nghiêm túc công tác dân số, gia đình và trẻ em, đưa các hoạt động đó đi vào nền nếp, vào từng gia đình, có chiều sâu, sát thực, cụ thể và mang tính bền vững. Tăng cường công tác tuyên truyền đến từng gia đình, nâng cao vai trò của Mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Xây dựng hương ước, quy ước làng xã, về xây dựng gia đình ít con, gia đình hiếu học… Việc bình xét danh hiệu "Gia đình văn hóa" cần tiến hành một cách nghiêm túc, đúng tiêu chuẩn.

Bốn là, công tác gia đình phải gắn với các phong trào khác, như xây dựng Làng văn hóa, dòng họ văn hóa, dòng họ hiếu học, phong trào xóa đói giảm nghèo, phong trào xây dựng mô hình kinh tế giỏi… Đưa phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa trong các gia đình, khu dân cư, tạo điều kiện cho mọi người dân được tiếp cận với các kiến thức về kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục… các kiến thức về áp dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, xây dựng kinh tế… nhằm giúp các gia đình có kỹ năng sống, chủ động phòng, chống sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Năm là, tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm làm băng hoại các giá trị trong gia đình, tăng cường đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình, hạn chế tối đa tình trạng bạo lực gia đình, loại trừ các hủ tục và các tệ nạn khác đang diễn ra trong đời sống gia đình.

Phạm Công Hà                          

 

 

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.