Truy cập nội dung luôn

MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018 !

 

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Trong ngày: 413
Trong tháng: 9777
Tổng số lượt truy cập: 72210

ISO 9001-2008 ISO 9001-2008

 • Hành động phòng ngừa

  Quy trình này quy định cách thức thực hiện các Hành động phòng ngừa để loại bỏ nguyên nhân gây ra các sự không phù hợp tiềm ẩn. Áp dụng cho các hoạt động trong Hệ thống quản lý chất lượng của UBND...
 • Hành động khắc phục

  Quy trình này quy định cách thức thực hiện các hành động khắc phục để loại bỏ nguyên nhân gây ra các sự không phù hợp đã xảy ra trong quá trình giải quyết công việc nhằm ngăn ngừa việc tái diễn sự...
 • Kiểm soát sản phẩm không phù hợp

  Quy trình này quy định cách thức xử lý các dịch vụ hành chính công không phù hợp được phát hiện thông qua quá trình giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức/công dân. Quy trình đựơc áp dụng đối...
 • Quy trình đánh giá nội bộ

  Quy trình này quy định cách thức thực hiện chương trình đánh giá nội bộ nhằm nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng tại UBND huyện Lộc Hà. Áp dụng cho hoạt...
 • Quy trình kiểm soát hồ sơ

  Quy trình này quy định cách thức kiểm soát hồ sơ trong việc nhận biết, truy xuất, bảo quản, hủy bỏ các hồ sơ thuộc hệ thống quản lý chất lượng của UBND huyện Lộc Hà. Áp dụng đối với hồ sơ thuộc Hệ...
 • Quy trình kiểm soát tài liệu

  Quy trình này quy định cách thức kiểm soát các tài liệu đề xuất ban hành, sửa đổi, xem xét, phê duyệt, cập nhật thuộc hệ thống quản lý chất lượng của UBND huyện Lộc Hà. Áp dụng đối với các...
 • Thông báo làm việc với Đoàn kiểm tra ISO

  Làm việc với Đoàn kiểm tra 2016 của Sở Khoa học&Công Nghệ và Sở Nội vụ về việc kiểm tra áp dụng hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001:2008
 • Quyết định tài liệu ban hành ISO

  Về việc ban hành tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008
 • Quyết định công bố hệ thống ISO

  Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008
 • Giới thiệu khái quát hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

  Sổ tay chất lượng là tài liệu tổng quát, xác định phạm vi áp dụng; chính sách và mục tiêu chất lượng; giới thiệu hoạt động và cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của cơ quan; các yêu cầu của hệ thống...

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Hồ Xuân Hải - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.