Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 1531
Trong tháng: 68324
Tổng số lượt truy cập: 726266

Tin Lộc Hà Tin Lộc Hà

« Quay lại

GD&ĐT: Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, sáng 08/02/2018, Phòng GD&ĐT Lộc Hà đã tổ chức sơ kết học kì I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kì II. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo chuyên viên Phòng GD&ĐT; cán bộ quản lý các trường MN, TH, THCS trên địa bàn huyện.

Học kỳ I năm học 2017 - 2018, Giáo dục Lộc Hà triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức; ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt và những khó khăn chung của huyện cũng như của tỉnh. Song, được sự quan tâm chỉ đạo của Sở GD&ĐT, của lãnh đạo huyện, toàn ngành đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của năm học 2017  2018:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chỉ đạo, hướng dẫn các trường tích hợp nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương, tự học và sáng tạo" bằng những việc làm cụ thể như nêu cao tinh thần trách nhiệm, tác phong gương mẫu, nói đi đôi với làm vào giảng dạy ở một số môn học chính khoá và các hoạt động ngoại khoá, thông qua lễ chào cờ đầu tuần, các ngày lễ lớn trong năm. Triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các nhà trường.

- Công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ: Tham mưu cho UBND huyện thực hiện nghiêm túc công tác rà soát quy hoạch CBQL, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL, điều động, thuyên chuyển, sắp xếp đội ngũ giáo viên; Chỉ đạo các trường thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và các hoạt động giáo dục. Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong và ngoài nhà trường đã được nhiều trường linh hoạt sáng tạo, thu hút đông đảo CBGV, học sinh, phụ huynh tham gia - đây là những hoạt động phù hợp với việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; có tác dụng giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, hình thành và rèn luyện kỹ năng sống, tạo hứng thú học tập, bổ sung kiến thức thực tiễn cho các em học sinh.Công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đúng tiến độ

- Công tác tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được ngành cũng như các cụm chuyên môn và các nhà trường triển khai đồng bộ; các bậc học, cấp học đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, chuyên đề, dạy thể nghiệm với nhiều hình thức; các chuyên đề đã thực sự có tác dụng thiết thực đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Như các chuyên đề: dạy học lấy trẻ làm trung tâm ở mầm non, vận dụng các thành tố tích cực của mô hình trường học mới, hoạt động của các câu lạc bộ Tiếng Anh ở cấp tiểu học, THCS; chuyên đề ôn thi vào lớp 10, phương pháp ra đề thi các môn học ở cấp THCS.

- Trên cơ sở Đề án xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng trường điển hình tiên tiến, ngành đã tập trung chỉ đạo các trường rà soát quy hoạch và các điều kiện liên quan để tham mưu cho lãnh đạo các cấp triển khai thực hiện. Đặc biệt, đã tham mưu Ban Chỉ đạo huyện trực tiếp làm việc với các địa phương và các nhà trường nằm trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm tra lại chuẩn sau 5 năm cũng như các trường thuộc địa phương về đích Nông thôn mới; các buổi làm việc này thực sự có tác dụng tích cực thúc đẩy việc tổ chức thiết thực, hiệu quả hơn.

- Công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá được quan tâm và tiếp tục đổi mới trong việc xây dựng kế hoạch chung và tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm học theo đúng Nghị định số 42/2013/NĐ-CP và Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT; Phòng đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các trường làm tốt công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ; tiến hành kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đầu năm học, công tác thu chi các khoản đóng góp tự nguyện tại 33 đơn vị trường học. Qua kiểm tra đã phát hiện một số bất cập trong công tác quản lý, chỉ đạo của các nhà trường, kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn cách khắc phục để phù hợp với quy định cũng như thực tiễn. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, xử lý các vụ việc theo đơn thư, theo phản ánh của nhân dân và báo chí.

Đ/c PCT UBND huyện Lê Quang Huệ phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả toàn ngành đạt được trong học kì I vừa qua, đồng thời phân tích chỉ ra một số hạn chế yếu kém trong công tác quản lý chỉ đạo cần tập trung khắc phục để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả được của bậc Mầm non, Tiểu học và THCS trong học kỳ I, tại hội nghị ngành cũng đã triển khai chỉ đạo các trường một số nhiệm trọng tâm trước, trong và sau Tết Mậu Tuất 2018; đồng thời tổ chức trao thưởng các tập thể đạt kết quả cao trong Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện.

Học kỳ II, năm học 2017 - 2018, toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ GD&ĐT, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đã đề ra, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với việc thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 20 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong toàn ngành. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35, Kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy, Quyết định 52 của UBND tỉnh về ban hành "Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang". Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, giáo viên; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động thường xuyên trong các nhà trường.

2. Tiếp tục thực hiện kế hoạch quy hoạch mạng lưới trường lớp theo các quyết định đã được phê duyệt trọng tâm là chỉ đạo các trường soát xét các tiêu chuẩn, tiêu chí về trường chuẩn quốc gia và hai tiêu chí về giáo dục trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới; củng cố, xây dựng CSVC, xây dựng trường lớp đảm bảo "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn", nâng cao chất lượng dạy và học để đảm bảo các điều kiện giữ vững và xây mới trường đạt chuẩn quốc gia. Kế hoạch năm 2018 xây dựng mới các trường đạt chuẩn quốc gia gồm MN Mai Phụ, Ích Hậu, Hồng Lộc, Tân Lộc; TH Tân Lộc; THCS Tân Vịnh. Kiểm tra lại sau 5 năm 2 trường TH Thạch Châu và Thụ Lộc. Tổ chức đánh giá các trường mầm non trong việc tổ chức Hội thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm", chọn 2 trường dự thi cấp tỉnh.

3. Tiếp tục chỉ đạo các trường đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chủ động các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Các trường cần chú trọng kiểm soát chất lượng giáo dục ở tất cả các khối lớp (nhất là lớp 1, 2 và các lớp cuối cấp).

4. Tiếp tục củng cố và duy trì kết quả công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ và Thông tư 07 của Bộ GD&ĐT.

5. Tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học, sử dụng và khai thác tốt các website, các phần mềm quản lý và hỗ trợ giáo dục, triển khai đại trà phần mềm soạn bài giảng E-leanning; thực hiện tốt các diễn đàn chuyên môn trực tuyến.

6. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thay đổi một cách căn bản và toàn diện về nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

7. Tham mưu huyện bổ nhiệm CBQL bổ sung cho các trường còn thiếu. Tiếp tục thực hiện quy hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa mới theo kế hoạch của Sở, của Bộ. Hoàn thành việc tổ chức giao lưu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học, chọn giáo viên tham dự giao lưu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; chuẩn bị tốt các điều kiện để giáo viên tham dự giáo viên dạy giỏi tỉnh đạt kết quả cao nhất. Tiếp tục chỉ đạo các cụm chuyên môn liên trường tăng cường các hoạt động bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ.

8. Tăng công nền nếp, kỷ cương trường học; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Các trường MN An Lộc, Mai Phụ, Ích Hậu hoàn thiện hồ sơ và các điều kiện đảm bảo để đăng ký đánh giá ngoài; thực hiện nghiêm túc việc thu và sử dụng các khoản đóng góp từ nguồn XHH giáo dục./.

Lê Trọng Châu

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.