Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

99.44%

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 2609
Trong tháng: 157304
Tổng số lượt truy cập: 5336202

Xây dựng đảng Xây dựng đảng

« Quay lại

Lộc Hà tập trung thực hiện thật tốt công tác bầu cử

Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các Luật về tổ chức bộ máy nhà nước là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, đồng thời trùng vào thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhiều địa phương gặp khó khăn trong triển khai thực hiện các công việc về bầu cử. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở huyện và địa phương đã diễn ra dân chủ, đúng luật, đúng thời gian quy định. Kết quả hiệp thương lần thứ nhất cho thấy những kết quả tích cực bước đầu đã góp phần nâng cao chất lượng các vòng hiệp thương tiếp theo. Đồng thời tại nhiều hội nghị hiệp thương đã thể hiện không khí thực sự dân chủ trong việc đóng góp các ý kiến đối với bản dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Thường trực Hội đồng nhân dân; về tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất và điều kiện tham gia của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong giai đoạn hiện nay Mặt trận các cấp phải thông tin, phản ánh, kiến nghị kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, khắc phục ngay; không tự ý xử lý những vấn đề không thuộc thẩm quyền và chức năng của cơ quan Mặt trận các cấp.

Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền bầu cử QH và HĐND các cấp

Đồng chí: Trần Hữu Thuần, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết trong thời gian qua  Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đoàn đoàn công tác kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Tỉnh đánh giá tốt công tác lãnh, chỉ đạo bầu cử Quốc hội XV và Hội đồng nhân dân các cấp trúng, đúng và đảm bảo theo yêu cầu quy định. Đồng thời nhấn mạnh cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh, chỉ đạo Ùy ban bầu cử Đại biểu Quôc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức thực hiện ngày bầu cử;  các tiểu ban cần tập trung cao độ thực hiện thật tốt nhiệm vụ được phân công trong công tác bầu cử. "Công tác chuẩn bị càng chu đáo, càng tỉ mỉ, không sai sót dù là những việc nhỏ nhất sẽ góp phần tạo thành công lớn cho cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm". Ban Tuyên giáo tăng cường Hướng dẫn đảng bộ, chi bộ, cơ quan,  đơn vị triển khai tuyên truyền với các hình thức sáng tạo, phong phú, phù hợp với điều kiện, địa bàn cụ thể; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tại nơi niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử có các khẩu hiệu, hỏi đáp phổ thông; tăng cường các bài viết về hoạt động bầu cử trên Bản tin cấp ủy, Cổng thông tin điện tử huyện… và các hình thức phù hợp khác.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 huyện Lộc Hà thành công góp phần to lớn trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Để góp phần vào thắng lợi đó cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện nhà phải ra sức, đồng lòng và tiến hành cuộc bầu cử, nhất là thực hiện tốt quyền của công dân, bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân góp phần to lớn xây dựng và phát triển bền vững trong giai đoạn ngày nay./.

Phạm Công Hà                     

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.