Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 3189
Trong tháng: 120273
Tổng số lượt truy cập: 2944078

Xây dựng đảng Xây dựng đảng

« Quay lại

Ý nghĩa chiến thắng của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 02/9

Cách đây 74 năm, ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi - Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ đây nhân dân ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân phong kiến trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời; chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình.Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ.Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cầm quyền.Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

Hà Tĩnh là địa phương dành được chính quyền cấp huyện đầu tiên trong cả nước, sáng 16/8/1945, thanh niên, trí thức ở huyện Can Lộc đã huy động quần chúng dùng giáo mác, gậy gộc biểu tình tước vũ khí lính bảo an, bắt giữ tri huyện và chiếm huyện đường. Trước tình hình đó, ngay trong ngày, Ủy ban Khởi nghĩa huyện Can Lộc đã huy động nhân dân đứng lên giành chính quyền trong toàn huyện. Can Lộc là huyện đầu tiên trong cả nước giành được chính quyền trọn vẹn trong Cách mạng tháng Tám.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám ở Hà Tĩnh là kết tinh truyền thống yêu nước của quê hương và dân tộc hun đúc từ bao đời, được phát huy cao độ dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ. Mặc dù liên tục bị quân thù đàn áp khốc liệt, gây hậu quả nặng nề, tổ chức đảng nhiều lần bị phá vỡ, song, kẻ địch không thể lay chuyển được tinh thần chiến đấu kiên cường của các chiến sĩ cộng sản và lòng tin của nhân đân đối với Đảng, vào sự tất thắng của cách mạng.

         Sau hơn 70 năm đất nước độc lập, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, coi đó là nhiệm vụ trọng yếu. Điều đó được khẳng định qua những thành tựu to lớn của hơn 30 năm đổi mới, đã làm cho thế và lực nước ta ngày càng lớn mạnh, cơ sở vật chất, kĩ thuật của nền kinh tế được tăng cường, môi trường hoà bình hợp tác được mở rộng, đó là cơ hội lớn để chúng ta tạo ra những bước phát triển mới. Nhà nước ta đã từng bước được củng cố theo hướng ngày càng trong sạch vững mạnh. Hoạt động của Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp liên tục được đổi mới. Quản lý nhà nước bằng pháp luật được bổ sung và tăng cường, các cơ chế chính sách để thực hiện và phát huy quyền dân chủ của nhân dân ở cơ sở được xây dựng và thực hiện có hiệu quả.

Phát huy truyền thống Cách mạng tháng Tám, ngày nay, Hà Tĩnh đã có những quyết sách năng động và sáng tạo trong xóa đói giảm nghèo, đón bắt thời cơ, kêu gọi đầu tư, phát huy sức mạnh tổng lực, tạo bước đột phá mang lại những thành quả tự hào trong sự nghiệp xây dựng quê hương giàu mạnh, hướng tới hội nhập quốc tế toàn diện, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

STTTT

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.