Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

99.44%

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 631
Trong tháng: 59897
Tổng số lượt truy cập: 5468283

Xây dựng đảng Xây dựng đảng

« Quay lại

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

Mục đích yêu cầu là thông qua công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng; những thành tựu trong nhiệm kỳ vừa qua, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.  

Hoạt động tuyên truyền chia làm ba đợt cao điểm là trước, trong và sau đại hội. Vì vậy, các địa phương, đơn vị cần tập trung cao cho công tác tuyên truyền bề nỗi và thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bề nỗi tập trung vào pano, áp phích, băng cờ, khẩu hiệu, kẻ vẽ biển tường cổ động trực quan sinh động nhằm làm nỗi bật các nội dung vẻ vang của Đảng; những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Đảng 90 năm qua. Thành tựu nổi bật của quê hương, đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020. Kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025; các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020; chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp… Theo đó, công tác tuyên truyền thời gian trước, trong và sau đại hội phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của các cấp ủy đảng; chú trọng phát hiện, biểu dương những tấm gương "người tốt, việc tốt", mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước cũng như những quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Mọi hoạt động tuyên truyền bảo đảm chất lượng, thiết thực, không lãng phí, không phô trương, hình thức nhằm tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

   

Nội dung tuyên truyền đại hội Đảng các cấp phải nêu bật được tinh thần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương trong Đảng và trong xã hội. Tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Cổ vũ toàn Đảng bộ và nhân dân phát huy tinh thần cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Trước sự kiện chính trị quan trọng đại hội Đảng, vì vậy, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng thấm nhuần ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của đại hội. Qua đó tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, làm cho mọi đảng viên, quần chúng Nhân Dân có niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng. Trước đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ khối đại đoàn kết, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết tâm chiến đấu cao, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng huyện nhà phát triển nhanh, bền vững./.

Ngọc Quang                    

 

 

 

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.