Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

99.44%

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 560
Trong tháng: 59826
Tổng số lượt truy cập: 5468212

Xây dựng đảng Xây dựng đảng

« Quay lại

Đảng bộ cơ quan Huyện ủy quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

     Sau một ngày làm việc (08/5/2020) khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm Đảng bộ cơ     Sau một ngày làm việc (08/5/2020) khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm Đảng bộ cơ quan Huyện ủy đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ

Toàn cảnh Đại hội

     Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy cơ quan Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tuyên truyền có nhiều điểm nhấn, hình thức phong phú, đa dạng gắn với các sự kiện lịch sử chính trị quan trọng của quê hương, đất nước.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

       Công tác dân vận được tăng cường, đổi mới, hướng về cơ sở; phong trào thi đua "Dân vận khéo" mang lại hiệu quả thiết thực; công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, quản lý và sử dụng cán bộ, đảng viên luôn được quan tâm; việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn, các cơ quan cấp huyện được tiến hành quyết liệt, đảm bảo quy định.

Đ/c Trần Hữu Thuần, PBT Đảng ủy

trình bày Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm BCH khóa II

       Công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy chu đáo, kịp thời, linh hoạt, có chất lượng. Cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy cơ quan Huyện ủy cũng triển khai tốt công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức và xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, tiêu biểu là việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt hiệu quả tốt.

     

Đ/c Phan Thành Chung trình bày Chương trình hành động

     Với đặc thù là cơ quan tham mưu về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy thường xuyên coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo động viên cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhiều đảng viên tham gia và đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi do Trung ương, tỉnh tổ chức. Năm năm liền, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy đều đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại biểu Mai Thùy Hương tham luận tại Đại hội

      Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy phát huy tinh thần dân chủ - đoàn kết - đổi mới - sáng tạo vượt qua mọi khó khăn quyết tâm thực hiện mục tiêu nâng cao vai trò lãnh đạo, tiền phong gương mẫu và sức chiến đấu của từng đảng viên; đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa cấp tỉnh giai đoạn 2017 - 2022; xây dựng các đoàn thể vững mạnh toàn diện; xây dựng Đảng bộ cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đ/c Trần Xuân Lương - Phó Bí thư TTHU, Chủ tịch HĐND huyện

phát biểu chỉ đạo Đại hội

      Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Xuân Lương - Phó Bí thư  thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện  yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy và vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, kịp thời đổi mới phương pháp và công tác tư tưởng, lý luận, giáo dục chính trị để đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc sống. Tiếp tục chú trọng hơn nữa công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong cán bộ, đảng viên.

Đại biểu thực hiện nhiệm vụ bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Trương Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

      Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đầy đủ tiêu chuẩn để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, bầu 4 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng ủy bầu đồng chí Trần Hữu Thuần - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phan Thành Chung - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy./.

Hoàng Linh

 

quan Huyện ủy đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ

     Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy cơ quan Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tuyên truyền có nhiều điểm nhấn, hình thức phong phú, đa dạng gắn với các sự kiện lịch sử chính trị quan trọng của quê hương, đất nước.

       Công tác dân vận được tăng cường, đổi mới, hướng về cơ sở; phong trào thi đua "Dân vận khéo" mang lại hiệu quả thiết thực; công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, quản lý và sử dụng cán bộ, đảng viên luôn được quan tâm; việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn, các cơ quan cấp huyện được tiến hành quyết liệt, đảm bảo quy định.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

       Công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy chu đáo, kịp thời, linh hoạt, có chất lượng. Cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy cơ quan Huyện ủy cũng triển khai tốt công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức và xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, tiêu biểu là việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt hiệu quả tốt.

      Với đặc thù là cơ quan tham mưu về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy thường xuyên coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo động viên cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhiều đảng viên tham gia và đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi do Trung ương, tỉnh tổ chức. Năm năm liền, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy đều đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại biểu tham luận tại Đại hội

      Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy phát huy tinh thần dân chủ - đoàn kết - đổi mới - sáng tạo vượt qua mọi khó khăn quyết tâm thực hiện mục tiêu nâng cao vai trò lãnh đạo, tiền phong gương mẫu và sức chiến đấu của từng đảng viên; đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa cấp tỉnh giai đoạn 2017 - 2022; xây dựng các đoàn thể vững mạnh toàn diện; xây dựng Đảng bộ cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đ/c Trần Xuân Lương - Phó Bí thư TTHU, Chủ tịch HĐND huyện

phát biểu chỉ đạo Đại hội

      Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Xuân Lương - Phó Bí thư  thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện  yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy và vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, kịp thời đổi mới phương pháp và công tác tư tưởng, lý luận, giáo dục chính trị để đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc sống. Tiếp tục chú trọng hơn nữa công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong cán bộ, đảng viên.

Đại biểu thực hiện nhiệm vụ bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Trương Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

      Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đầy đủ tiêu chuẩn để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, bầu 4 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng ủy bầu đồng chí Trần Hữu Thuần - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phan Thành Chung - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy./.

Hoàng Linh

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.