Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

99.44%

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 2736
Trong tháng: 134643
Tổng số lượt truy cập: 16540128

Xây dựng đảng Xây dựng đảng

« Quay lại

Lộc Hà thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Những năm qua, Trung tâm Chính trị huyện Lộc Hà đã không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu và bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đối tượng đảng, đảng viên mới trong toàn Đảng bộ huyện, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Trung tâm Chính trị huyện có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng va chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên trong hệ thông chính trị ở cơ sở trên địa bàn huyện.

Năm 2020, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt, Trung tâm Chính trị huyện đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn, mở được 03 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú với 162 học viên, 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với 33 học viên; 11 lớp chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh; Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo; Hội nhập kinh tế quốc tế; Giáo dục chủ nghĩa yêu nước và nâng cao đạo đức cách mạng, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới trong tình hình hiện nay cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên các cơ sở và học sinh Khối THPT với số lượng 1,273  học viên tham gia; 02 lớp cập nhật kiến thức mới với 772 học viên. Phối hợp với các cơ quan, phòng, ban chức năng tập huấn, bồi dưỡng các nội dung về nghiệp vụ 14 lớp với 3.000 học viên tham gia; tổ chức 09 cuộc họp báo cáo với 635 lượt người tham gia. Theo đó, nội dung chương trình học tập được thực hiện nghiêm túc theo quy định, đảm bảo đúng, đủ nội dung; thời gian cho từng lớp học được bố trí khoa học, hợp lý. Đa số các cơ quan, đơn vị đều tạo điều kiện để học viên tham gia các lớp học đầy đủ, học viên chấp hành tốt các nội quy, quy chế của Trung tâm Chính trị huyện đề ra, cũng như nội quy, quy định lớp học, đáp ứng yêu cầu học tập.

Hội nghị tổng kết lớp lý luận chính trị cho đảng viên mới 2021

Công tác đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học của Trung tâm có sự chuyển biến tích cực. Đa số các đồng chí giảng viên, giảng viên kiêm chức có lập trường chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu trong soạn giáo án, đổi mới, kết hợp hài hòa các phương pháp truyền đạt như phương pháp thuyết trình, vấn đáp, diễn giải, nêu vấn đề...;  các đồng chí ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy đạt 100%. Được sự chỉ đạo của BTV Huyện ủy công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở, đã được Trung tâm xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực của cấp cơ sở nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung, đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được huyện giao, làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng, tích cực, chủ động  nhằm thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Số lượng các lớp được mở hàng năm tăng lên, năm sau cao hơn năm trước. 

Đồng chí Phan Thành Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện bày tỏ: "Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở luôn được cấp ủy đảng các cấp quan tâm lãnh, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện cơ quan chuyên môn tỉnh đã đạt được kết quả khá toàn diện. Đáng chú ý bình quân mỗi năm Trung tâm Chính trị mở trên 3 lớp, hơn 500 học viên cập nhật kiến thức về những vấn đề lý luận mới, những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh". Thường xuyên nghiên cứu các loại tài liệu nghiệp vụ, ứng dụng các phương pháp giảng dạy mới. khai thác tốt các thiết bị hỗ trợ dạy học đáp ứng tốt hơn chất lượng tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy lý luận chính trị. Đồng thời giảng viên Trung tâm luôn chú trọng đổi mới phương pháp gắn hoạt động giảng dạy lý luận với nghiên cứu thực tế cho người học. phương pháp quản lý các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, cách thức  ra đề thi, kiểm tra chất lượng, tổng kết đánh giá hướng tới các hoạt động giảng dạy, học tập thực sự có chất lượng, uy tín, đạt chuẩn theo quy định.

Đồng chí Phan Thành Chung - Ủy viên Ban Thưởng vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Chính trị huyện phát biểu khai giảng lớp đảng viên mới, khóa 1 năm 2021

Để phát huy kết quả đạt trong thời gian tới, Trung tâm chính trị huyện Lộc Hà xác định những nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; xác định rõ trách nhiệm cá nhân và thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; xây dựng đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, lấy người học làm trung tâm. Đội ngũ làm công tác giảng dạy và đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức thực hiện nội dung công tác giáo dục lý luận chính trị theo từng chương trình bồi dưỡng, đào tạo gắn với thực tiễn, cập nhật kiến thức và vận dụng kiến thức mới vào từng bài giảng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, giúp cho người học có hứng thú, dễ học, dễ hiểu, dễ nhớ; qua đó giúp người dạy chuyển tải nội dung đến người học một cách có hiệu quả nhất. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới...; triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy; phấn đấu hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu  giao. Chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý chặt chẽ học viên; đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng sau khóa học, đảm bảo hiệu quả và thiết thực.  

Với quyết tâm cao, Trung tâm Chính trị huyện Lộc Hà luôn đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

                        Phạm Công Hà                       

 

 

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.