Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

99.44%

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 2766
Trong tháng: 134673
Tổng số lượt truy cập: 16540158

Xây dựng đảng Xây dựng đảng

« Quay lại

Lộc Hà: tổ chức đảng cơ sở luôn giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị

10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW (khóa X) cho đến nay các nội dung Nghị quyết được cấp ủy các cấp huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, thống nhât cao trong tư tưởng và hành động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, quyết tâm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đảng bộ huyện Lộc Hà hiện nay có 30 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 172 chi bộ cơ sở, với 4.374 đảng viên. Từ năm 2010 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà đã chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành trung ương khóa X về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên" trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn về thiên tai, dịch bệnh; các thế lực thù địch, phần tử cực đoan thường xuyên chống phá. Vì vậy, Đảng bộ và Nhân dân huyện đã đoàn kết khắc phục khó khăn, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở xã, thị trấn ngày một vững mạnh.

Những năm qua, các tổ chức đảng cơ sở luôn giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ được chăm lo, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên cả về số lượng và chất lượng; trình độ chuyên môn, chính trị, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng cao.

Để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống Ban Thường vụ Huyện ủy các khóa thành lập các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cơ sở, ban hành quy định hoạt động. Đảng ủy các xã, thị trấn phân công đảng ủy viên và cán bộ phụ trách chi bộ, thôn, tổ dân phố nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.  

Kết quả nổi bật: Năm 2010 mới chỉ có 13 đảng bộ và 19 chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, 172 chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã với 3.591 đảng viên. Đến năm 2021, đã phát triển lên 18 đảng bộ (tăng 05 đảng bộ) và 12 chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện (giảm 07 chi bộ cơ sở), với 139 chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã, 37 chi bộ trực thuộc đảng bộ các cơ quan, với 4.374 đảng viên. Hằng năm, có 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc được phân loại đánh giá. Kết quả bình quân hằng năm có 20% tổ chức cơ sở đảng đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; 64,4% tổ chức cơ sở đảng đạt "Hoàn thành tốt nhiệm vụ"; 9,4% tổ chức cơ sở đảng "Hoàn thành nhiệm vụ"; không hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 6,2%. Có 89% đảng viên được đánh giá; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" đạt trên 13,7%; "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" đạt trên 73,8%; "Hoàn thành nhiệm vụ" đạt 11,3%; đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ chỉ chiếm 1,2%.

Đặc biệt, sau khi tổ chức kiểm điểm, phân loại cuối năm Đảng ủy đã tổ chức hội nghị xét các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đề xuất lên cấp trên cũng như cấp mình khen thưởng, biểu dương, tặng giấy khen. Từ năm 2010 đến nay đã đề xuất và khen thưởng 37 tập thể, 76 cá nhân. Ngoài ra công tác đề nghị xét tặng huy hiệu đảng cũng được đảng bộ quan tâm. Từ năm 2010 đến nay đã làm hồ sơ tặng huy hiệu 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 năm tuổi đảng cho 2.325 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định thời gian qua công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được các cấp ủy đảng chú trọng triển khai thực hiện với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, công tác tổ chức học tập, quán triệt thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, thiết thực, hiệu quả. Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, chú trọng sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình hành động của cấp ủy để các nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tích cực rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII trong tình hình mới...

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy các cấp luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác đánh giá, kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Đảng thực hiện thường xuyên, nghiêm túc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã góp phần răn đe và phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp; là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng cũng như đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Thông qua đó thực hiện Nghị quyết có hiệu quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành trung ương khóa X về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên"; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, đảm bảo chất lượng việc học tập, quán triệt, sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Song song với đó, các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XIII), Quy định 08-QĐ/TW, Quy định 890-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề xuyên suốt cả nhiệm kỳ./.

Phạm Công Hà                                      

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.