Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 168
Trong tháng: 19987
Tổng số lượt truy cập: 883222

Xây dựng đảng Xây dựng đảng

« Quay lại

Thường trực HĐND huyện: Đổi mới, nâng cao chất lượng các phiên họp thường kỳ

   Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và chương trình hoạt động toàn khóa 2016 - 2021, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện Lộc Hà đã không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tổ chức các phiên họp thường kỳ. Nhờ vậy, các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện đã đạt hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện nói chung và Thường trực, các Ban, Tổ, đại biểu HĐND huyện nói riêng, góp phần tạo sự thay đổi trong tư duy chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như tạo lòng tin, nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao từ nhân dân, cử tri trong huyện.

   Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngoài việc tổ chức các kỳ họp thường kỳ theo quy định, Thường trực HĐND huyện Lộc Hà đã chủ động quán triệt, bám sát vào quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và thực tiễn tại địa phương, không ngừng cải tiến phương thức, cân nhắc, lựa chọn các nội dung phù hợp, quan trọng vào từng thời điểm để tổ chức các phiên họp thường kỳ. Đến nay, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 15 phiên họp thường kỳ nhằm xem xét, đánh giá, quyết định trên 45 nhóm nội dung thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng khác nhau. Trong đó tập trung vào việc quyết định những nội dung quan trọng giữa hai kỳ họp; đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện đã ban hành; kết quả thực hiện các nội dung chất vấn - trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND huyện; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; triển khai kiến nghị qua giám sát của Thường trực, các Ban HĐND huyện; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đã được kết luận tại phiên họp trước; giải quyết những vướng mắc, tồn đọng tại các địa phương, nhất là những vấn đề "nóng" ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh như: quản lý, sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm… Đây là những vấn đề có tính cấp bách, bức xúc, nổi cộm tại địa phương, tác động lớn đến quá trình xây dựng và phát triển của huyện, nguy cơ tiềm ẩn tiêu cực cần sự vào cuộc kịp thời của HĐND huyện, cũng là những vấn đề cử tri huyện nhà hết sức quan tâm.

   Thực hiện đổi mới hoạt động của HĐND huyện, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện đã chú trọng lồng ghép, đưa nội dung chất vấn, giải trình vào các phiên họp thường kỳ nhằm giúp cho HĐND huyện đưa ra những quyết định quan trọng ở địa phương phù hợp, sát thực tiễn, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Trước mỗi phiên họp, Thường trực HĐND huyện đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc để yêu cầu lãnh đạo UBND, các phòng, ngành, địa phương chuẩn bị nội dung giải trình. Đồng thời tiến hành giám sát, khảo sát tại một số địa phương, đơn vị về các nội dung liên quan để tiến hành chất vấn tại các phiên họp đảm bảo thiết thực, chất lượng, mục đích, yêu cầu đặt ra. Nội dung chất vấn lãnh đạo các phòng, ngành, địa phương, tập trung vào các vấn đề đang được đông đảo cử tri quan tâm, qua đó phát huy vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong huyện. Tại các phiên chất vấn, sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ngành, đơn vị, địa phương báo cáo, Thường trực HĐND huyện và các đại biểu tiến hành chất vấn, làm rõ các tồn tại, hạn chế các nội dung liên quan. Bên cạnh việc giải trình của các phòng, ngành, địa phương, lãnh đạo UBND huyện cũng trao đổi, làm rõ các nội dung chất vấn, giải trình, đồng thời yêu cầu thủ trưởng các phòng, ngành, chủ tịch UBND các xã khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Nhờ vậy, các nội dung chất vấn, giải trình tại các phiên họp thường kỳ đảm bảo chất lượng, đạt hiệu quả cao. Qua đó, giúp các phòng, ngành, địa phương có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, bức xúc trong chỉ đạo điều hành, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác chuyên môn và quản lý Nhà nước.

   Thực tiễn cho thấy, để không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các phiên họp thường kỳ, Thường trực HĐND huyện Lộc Hà đã và đang tiếp tục thực hiện đồng bộ các bước, giải pháp cơ bản sau:

   Thứ nhất, công tác chuẩn bị phiên họp được Thường trực HĐND huyện hết sức quan tâm, xác định đây là yếu tố quan trọng để thực hiện nội dung, chương trình phiên họp đúng kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra. Do đó, căn cứ chương trình hoạt động hàng năm của Thường trực và các Ban HĐND huyện, hàng tháng Thường trực HĐND huyện chủ động hội ý, trao đổi ý kiến giữa các thành viên Thường trực, chỉ đạo các Ban HĐND và Văn phòng HĐND - UBND huyện phối hợp, lựa chọn, đề xuất thống nhất các nội dung trọng tâm của phiên họp theo hướng chủ động, thiết thực và chu đáo. Nội dung, thông báo thời gian tổ chức phiên họp được gửi lãnh đạo UBND, thủ trưởng các phòng, ngành, đơn vị, địa phương liên quan chuẩn chu đáo, đầy đủ để trực tiếp báo cáo, giải trình tại phiên họp theo đúng quy định. Trong quá trình chuẩn bị nội dung, chương trình phiên họp, sự phối hợp giữa các cơ quan có trách nhiệm liên quan cũng được triển khai sớm, thường xuyên, chặt chẽ, đúng quy định, phát huy tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

    Thứ hai, về tiến hành phiên họp, thành phần tham dự phiên họp đảm bảo theo luật định, tùy vào nội dung của từng phiên họp, Thường trực HĐND huyện mời đại diện Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, các phòng, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tham dự. Trong đó tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo UBND huyện và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, địa phương trong việc trực tiếp tham dự phiên họp và giải trình trực tiếp các nội dung, vấn đề được đặt ra tại các phiên họp. Chủ trì điều hành phiên họp theo đúng trình tự quy định, luôn linh hoạt, gợi mở, nắm chắc và sâu sát đối với từng nội dung, vấn đề, lĩnh vực, tạo không khí dân chủ, mang tính xây dựng, tăng cường trao đổi hai chiều nhằm tìm ra giải pháp để giải quyết những bất cập đang đặt ra; đồng thời phát huy dân chủ trong việc thảo luận, giải trình và thông qua nội dung kết luận tại phiên họp. Kết luận của chủ trì phiên họp ngắn gọn, cụ thể và nghiêm túc nhưng không cứng nhắc, gay gắt, dựa trên tinh thần góp ý thẳng thắn và xây dựng, qua xem xét, tiếp thu ý kiến góp ý, các nội dung giải trình của các thành viên dự họp để xác định trách nhiệm cụ thể, nêu những giải pháp để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề ra thời hạn hoàn thành từng nội dung công việc. Đại biểu tham dự phiên họp luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến nhằm đề ra những kiến nghị, giải pháp khả thi đối với các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định. Đại diện lãnh đạo của UBND huyện và thủ trưởng phòng, ngành, đơn vị, địa phương liên quan cũng đã cầu thị, nghiêm túc tiếp thu và có cam kết triển khai thực hiện các nội dung kết luận tại phiên họp.

   Thứ ba, cùng với thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành các phiên họp, một nội dung hết sức quan trọng được Thường trực HĐND huyện Lộc Hà thực hiện tốt đó chính là ban hành thông báo kết luận và đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện các nội dung kết luận phiên họp nhằm phát huy hiệu quả phiên họp khi được triển khai thực hiện trên thực tế. Ngay sau mỗi phiên họp, Thường trực HĐND huyện đều ban hành thông báo kết luận cụ thể, rõ ràng từng nội dung liên quan, có quy định trách nhiệm và thời hạn báo cáo kết quả giải quyết. Đồng thời, tăng cường theo dõi, giám sát, tiếp nhận những thông tin phản hồi từ nhiều kênh để tiếp tục đôn đốc UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền, thời hạn quy định. Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện cũng đã đề nghị Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, các Ban, đại biểu HĐND cùng theo dõi, giám sát các nội dung kết luận để nắm bắt và có giải pháp đôn đốc, chấn chính những nội dung chưa thực hiện. Nhờ vậy, hầu hết thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện tại các phiên họp thường kỳ đều được triển khai thực hiện đúng thời hạn, tiến độ đề ra, phát huy hiệu quả thiết thực.

   Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đó cũng là yêu cầu thực tế bức thiết của cuộc sống nhằm ngày càng hoàn thiện thiết chế dân chủ, bảo đảm cho nhân dân thực hiện được quyền lực của mình. Đổi mới, nâng cao chất lượng các phiên họp thường kỳ của HĐND huyện là điều kiện quan trọng để tiếp  tục có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, bức xúc trong chỉ đạo điều hành, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của hyện Lộc Hà phát triển theo hướng toàn diện, vững chắc.

 

Văn Hân

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.