Huyện Lộc Hà phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Lộc Hà được thành lập vào tháng 3 năm 2007 theo Nghị định số 20/2007/NĐ-CP ngày 07/02/2007 của Chính phủ trên cơ sở sáp nhập 06 xã vùng biển cửa ngang của huyện Thạch Hà và 07 xã vùng hạ can của huyện Can Lộc. Là một huyện đồng bằng ven biển, có điểm xuất phát thấp, sản xuất nông nghiệp là chính, tỷ lệ hộ nghèo rất cao (29,8%), đời sống Nhân dân hết sức khó khăn; cơ sở vật chất, hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh, phát triển kinh tế của huyện thiếu và yếu; thương mại - dịch vụ chủ yếu buôn bán nhỏ lẻ; có tiềm năng kinh tế biển nhưng chủ yếu đánh bắt gần bờ, nuôi trồng còn theo phương thức truyền thống hộ gia đình; hằng năm, chịu nhiều thiệt hại do mưa bão gây ra… Năm 2011 bước vào xây dựng nông thôn mới với trăm bề khó khăn, các xã hầu hết đạt dưới 04 tiêu chí, có xã chỉ đạt 01 tiêu chí (Bưu điện). Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện, xã và nhiều cách làm sáng tạo, đến cuối năm 2020 đã có 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên một số tiêu chí cấp huyện vẫn chưa đạt chuẩn như tiêu chí văn hoá, giao thông, môi trường. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định quy định bộ tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025, theo bộ tiêu chí mới để đạt chuẩn huyện nông thôn mới cần đáp ứng các tiêu chí sau: Có 100% số xã đạt chuẩn, có ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 100% trị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 80% và đạt 09 tiêu chí cấp huyện.

Trung tâm hành chính huyện Lộc Hà

Để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, ngay từ đầu năm 2021, UBND huyện Lộc Hà đã chủ động chỉ đạo các phòng, ngành soát xét, hướng dẫn cho các xã, thị trấn xây dựng khung kế hoạch, lộ trình, cân đối nguồn lực để thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể, phối hợp với Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo, giám sát các xã để chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thực hiện có hiệu quả. Song song với công tác chỉ đạo UBND huyện tham mưu, đề xuất HĐND huyện ban hành các chính sách hỗ trợ, khuyết khích nhằm huy động các nguồn lực trong nhân dân góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí ở cấp xã. Năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Nghị quyết số 66/NQ-HĐND, ngày 22/7/2022 về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với mục tiêu của huyện là nâng cao thu nhập người dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, xác định phát triển sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và có tính quyết định trong việc thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Theo đó, Nghị quyết của HĐND huyện Lộc Hà nêu rõ, khuyến khích một số chính sách quy định về hỗ trợ thực hiện các nội dung phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, việc xây dựng vườn mẫu đạt chuẩn theo quy định Bộ tiêu chí vườn mẫu do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành được hỗ trợ 5 triệu đồng/vườn, xây dựng thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí do UBND tỉnh ban hành được hỗ trợ 100 triệu đồng/thôn.

Xã Ích Hậu xây dựng vườn mẫu đạt chuẩn theo quy định Bộ tiêu chí vườn mẫu

Với chính sách hỗ trợ của huyện, việc xây dựng thôn đạt tiêu chí thôn thông minh theo Bộ Tiêu chí do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành được hỗ trợ 100 triệu đồng/thôn. Ngoài ra, những hộ dân, tổ chức hiến đất, tài sản trên đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi của xã được hỗ trợ xây dựng lại hàng rào thoáng theo quy định hướng dẫn mức hỗ trợ 200 triệu đồng/km. UBND huyện còn hỗ trợ di dời cột điện để mở rộng đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội phục vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mức hỗ trợ 01 triệu đồng/cột điện. Cùng với đó, huyện đẩy mạnh việc di dời chuồng trại chăn nuôi lợn, trâu bò đến vị trí mới, đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường mỗi hộ được hỗ trợ 05 triệu đồng/công trình đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình thương binh, liệt sỹ, hộ gia đình có người tàn tật; hỗ trợ 03 triệu đồng/công trình đối với các hộ còn lại.

UBND huyện Lộc Hà quan tâm hỗ trợ đến các doanh nghiệp, cá nhân xây dựng những công trình bảo vệ môi trường

Đặc biệt, việc xóa bỏ nhà vệ sinh cũ để xây mới công trình vệ sinh tự hoại, đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường được hỗ trợ 05 triệu đồng/công trình đối với các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình thương binh, liệt sỹ, hộ gia đình có người tàn tật; hỗ trợ 03 triệu đồng/công trình đối với hộ còn lại. Đồng thời, hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư nhưng không quá 500 triệu đồng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã dịch vụ môi trường tại các xã, thị trấn mua mới xe chuyên dùng vận chuyển rác thải sinh hoạt (mỗi địa bàn xã, thị trấn chỉ hỗ trợ 01 xe) và phải cam kết thực hiện tối thiểu trên địa bàn xã, thị trấn ít nhất 05 năm.

Hỗ trợ một lần kinh phí cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình xây dựng nhà màng đảm bảo để sản xuất rau, củ, quả tập trung với với hình thức thưởng sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng với mức thưởng 150 nghìn đồng/m. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có sản phẩm tham gia chương trình OCOP đạt chuẩn 3 sao trở lên theo quy định, mức hỗ trợ cụ thể: Sản phẩm đạt hạng 5 sao thưởng 100 triệu đồng/sản phẩm, hạng 4 sao thưởng 70 triệu đồng/sản phẩm, hạng 3 sao thưởng 30 triệu đồng/sản phẩm.

 Lộc Hà hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có sản phẩm tham gia chương trình OCOP

Đồng thời, huyện còn hỗ trợ xây dựng mới, thuê đất, thuê cửa hàng, mua sắm tủ, kệ trưng bày, biển hiệu... để xây dựng cửa hàng trưng bày, bán sản phẩm OCOP được hỗ trợ 30 triệu đồng/cửa hàng có diện tích từ 30m2 đến dưới 50m2, còn tham gia xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP tại các hội nghị, hội chợ OCOP do tỉnh, Trung ương hoặc các tỉnh, thành phố khác tổ chức, tối đa 05 triệu đồng/lần/cơ sở tham gia tại các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh; tối đa 10 triệu đồng/lần/cơ sở tham gia tại các tỉnh khu vực phía Bắc và miền Trung; tối đa 20 triệu đồng/lần/cơ sở tại các tỉnh còn lại. Việc ban hành các cơ chế, chính sách tạo nguồn lực hỗ trợ xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới tại huyện Lộc Hà, giai đoạn 2021 - 2025 thành công cần có tính toàn diện, bao quát và tạo điểm nhấn, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn khang trang hơn, sạch hơn, đẹp hơn. 

Theo báo cáo của UBND huyện Lộc Hà đến tháng 12/2022 các chỉ tiêu, tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo quyết định 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Lộc Hà đã cơ bản đạt chuẩn và đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh và các sở, ngành thẩm định đề xuất Trung ương công nhận huyện Lộc Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Bá Ninh

 TIN TỨC LIÊN QUAN