Thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của cơ quan BHXH huyện Lộc Hà

Thực hiện chủ trương của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Tĩnh tại công văn số 1266/BHXH-VP ngày 17/08/2023 về việc tạm thời chuyển việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện về trụ sở BHXH huyện.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/10/2023, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội chuyển về trụ sở cơ quan BHXH huyện Lộc Hà địa chỉ: Số 01 đường Phan Huy Lê, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; số điện thoại: 02393.651.349.

Đối với các hồ sơ tổ chức, công dân nộp hồ sơ giải quyết về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội tại Trung tâm hành chính công huyện có kết quả trước ngày 01/10/2023, thì tổ chức, công dân thực hiện nhận kết quả theo quy định tại Trung tâm hành chính công huyện.

BHXH huyện Lộc Hà xin thông báo đến tổ chức, cá nhân, đơn vị, công dân được biết để thuận tiện trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính./. 

 TIN TỨC LIÊN QUAN