XÃ MAI PHỤ TỔ CHỨC TẬP HUẤN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN 06; SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ

 

Sáng ngày 18/3/2023 UBND xã Mai Phụ tổ chức tập huấn cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả đề án 06 và sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã. Tham gia lớp tập huấn đồng chí Phạm Bá Huy, Phó Chủ tịch UBND xã đã triển khai các nhiệm vụ trong khung kế hoạch CCHC năm 2023; Hướng dẫn cán bộ, công chức, bán chuyên trách xã các bước để tạo lập tài khoản Dịch vụ công quốc gia, tiến tới mỗi cán bộ công chức là mỗi mũi nhọn trong việc hướng dẫn người dân tạo lập tài khoản và sử dụng DVC trực tuyến toàn phần để thực hiện các hồ sơ giao dịch. Đồng thời nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, hiệu quả to lớn của công cuộc chuyển đổi số; Nâng cao hiệu quả thực hiện đề án 06, chuyển đổi số và thương mại điện tử. 

Qua một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc toàn thể cán bộ, công chức, bán chuyên trách xã đã thông thạo các bước cơ bản để tạo lập tài khoản DVC trực tuyến và cách sử dụng để hướng dẫn nhân dân sử dụng DVC trực tuyến toàn phần.

Mai Phụ quyết tâm tiến tới một nền hành chính công tiên tiến, hiệu lực, hiệu quả.

Nguyễn Thị Duyên

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN