Lấy ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới

UBND huyện Lộc Hà triển khai lấy ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới

 TIN TỨC LIÊN QUAN