CẤN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG THỊ TRẤN LỘC HÀ GIÚP NHÂN DÂN CẢI TẠO VƯỜN TẠP, CHỈNH TRANG VƯỜN HỘ

 Xác định tiêu chí cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ là một trong những tiêu chí quan trọng, xuyên suốt trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở thị trấn Lộc Hà, góp phần nâng cao thu nhập từ vườn hộ cho người dân. Cải tạo vườn tạp, đưa các loại cây phù hợp, có giá trị kinh tế cao vào trồng là một hướng khai thác kinh tế vườn, vừa tạo thêm thu nhập cho kinh tế hộ, vừa cải thiện môi trường sống, chỉnh trang diện mạo thôn xóm.

Mặc dù trong điều kiện thời tiết nắng nóng nhưng lực lượng cán bộ công chức và người lao động thị trấn Lộc Hà đã phối hợp với các đơn vị tổ dân phố tiếp tục ra quân giúp các hộ gia đình cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ. 

Xuất phát từ yêu cầu chỉnh trang khuôn viên hộ gia đình, trước mắt đảng ủy, chính quyền thị trấn Lộc Hà đã xây dựng kế hoạch cải tạo vườn tạp gắn với xây dựng Đô thị văn minh trên địa bàn theo hướng bố trí lại không gian vườn, quy hoạch trồng các loại cây trồng phù hợp có hiệu quả kinh tế cao, phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho nông dân, từng bước hình thành các vườn mẫu có thu nhập.

 Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào cải tạo vườn tạp gắn với xây dựng Đô thị văn minh, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể  coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp đồng bộ để phát triển kinh tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng và vai trò của kinh tế vườn; phổ biến các kiến thức làm vườn đến tận hộ dân. Hướng dẫn các hộ dân tiến hành quy hoạch, bố trí lại vườn khoa học, phù hợp với quy hoạch tổng thể vườn hộ.
 
                                                                                                                     Ban VHTT

 TIN TỨC LIÊN QUAN