Lộc Hà khen thưởng 14 thể và 35 cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ QP – AN năm 2021

Sáng 21/12, huyện Lộc Hà đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác QP – AN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

 TIN TỨC LIÊN QUAN