Danh sách Thường trực Huyện uỷ

1. Ông Nguyễn Thế Hoàn - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ

2. Ông Trần Hữu Thuần - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN