Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chung thị trấn Lộc Hà và vùng phụ cận

UBND huyện Lộc Hà tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chung thị trấn Lộc Hà và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/5.000 theo Điều 21, Văn bản hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị số 16/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 .

Hồ sơ lấy ý kiến gồm:

- Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh;

- Dự thảo bản vẽ đồ án quy hoạch: Bản đồ định hướng giao thông; Bản đồ định hướng không gian đô thị; Bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo giai đoạn quy hoạch.

- Dự thảo thuyết minh đồ án quy hoạch;

- Phiếu xin ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch.

Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 07/7/2023 đến 07/8/2023.

Mọi ý kiến gửi bằng văn bản về địa chỉ:  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, địa chỉ TDP Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN