Lấy ý kiến góp ý đối với Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 đối với xã Thạch Châu

UBND huyện Lộc Hà triển khai lấy ý kiến góp ý đối với Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 đối với xã Thạch Châu (dự thảo Báo cáo kèm theo).

Mọi ý kiến đóng góp đề nghị gửi bằng văn bản về Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà (qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Lộc Hà) trước ngày 29/11/2023.

 

 

23.11-Bao-cao-tham-tra-xa-NTM-kieu-mau-Thach-Chau_ninhpblh-23-11-2023_15h55p04.doc
23.11-Cong-van-xin-y-kien-gop-y-bao-cao-tham-dinh-xa-Thach-Chau_annvlh-23-11-2023_16h58p07(23.11.2023_17h05p53)_signed.pdf

 TIN TỨC LIÊN QUAN