Lấy ý kiến góp ý đối với Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 xã Bình An

UBND huyện Lộc Hà vừa ban hành văn bản 2010/UBND-NTM ngày 02/10/2023 về việc lấy ý kiến góp ý đối với Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 xã Bình An.

Mọi ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện đề nghị gửi về Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà (qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Lộc Hà) trước ngày 05/10/2023.

Báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 đối với xã Bình An được đính kèm theo dưới đây.

Bao-cao-tham-tra-tieu-chi-NTM-xa-Binh-An-2023_annvlh-29-09-2023_15h50p57-29.09.2023_16h07p31-_signed.pdf
Bieu-tong-hop-ket-qua-tham-tra-muc-do-dat-chuan-cac-tieu-chi-NTM-nam-2023-Binh-An-3-.xlsx

 TIN TỨC LIÊN QUAN