Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lộc Hà

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lộc Hà.

Xem chi tiết các văn bản dưới đây

 

1.-BCTM.rar
2-BDKH2024-HLA-IN-PHE-DUYET.pdf
24.3.12-Quyet-dinh-KHSD-dat-2024-huyen-Loc-Ha-BH(12.03.2024_17h24p58)_signed.pdf

 TIN TỨC LIÊN QUAN