Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại 04 lô đất tại xã Phù Lưu và Thạch Kim, huyện Lộc Hà

UBND huyện Lộc Hà thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại 04 lô đất tại xã Phù Lưu và Thạch Kim.

Tải và xem thông báo dưới đây

709._TB-ket-qua-lua-chon-to-chuc-DG-983_dungptlh-11-12-2023_12h56p06(11.12.2023_16h10p18)_signed.pdf

 TIN TỨC LIÊN QUAN