Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại 14 lô đất ở thuộc xã Thịnh Lộc và thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại 14 lô đất ở thuộc xã Thịnh Lộc và thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Tải và xem nội dung dưới đây

549.TB-ket-qua-lua-chon-to-chuc-DG-855_annvlh-06-10-2023_11h06p48(06.10.2023_14h28p00)_signed.pdf

 TIN TỨC LIÊN QUAN